Zoeken Menu

CAOP Group Decision Room: snel en veilig tot de kern

12-05-2017

Bent u op zoek naar een methode waarmee alle medewerkers zich gehoord voelen en aan het woord komen? Wilt u uit de waan van de dag stappen en samen in korte tijd nieuwe dienstverlening bedenken? Hebt u de ambitie om gezamenlijk met medewerkers kwetsbare onderwerpen te bespreken? Of wilt u iedereen in uw team betrekken bij een snelle en veilige brainstorm? Dan kan de digitale Group Decision Room (GDR) van het CAOP u verder helpen. Met de inzet van de GDR kunnen deelnemers gelijktijdig en anoniem hun ideeën inbrengen om ze vervolgens plenair of in groepen te bespreken. Een dynamische manier om snel tot de kern te komen en vervolgstappen te genereren.

Veilige gespreksomgeving

De GDR is een instrument voor groepen tot maximaal veertien personen. Met de GDR kunnen werknemers deelnemen aan een veilige gespreksomgeving. Via tablets brengen deelnemers gelijktijdig en anoniem hun ideeën in. De antwoorden verschijnen op hun tablet  en kunnen direct worden besproken, plenair of in groepjes. Direct prioriteren, aan de hand van criteria, is ook mogelijk.

De Group Decision Room is bij uitstek geschikt om iedereen aan het woord te laten. De inhoud staat centraal, niet de inbrenger. De anonimiteit is een voordeel: hiërarchie of dominantie spelen vrijwel geen rol. Verder gaat het verwerken van de informatie snel: na afloop van de sessie ontvangt u een verslag met de inbreng van de deelnemers met een managementsamenvatting.  Vakkundige trainers van het CAOP begeleiden de GDR-sessie.

Veel mogelijkheden

De Group Decision Room heeft zich bij het CAOP in eerste aanleg bewezen als instrument om een integriteitsrisicoanalyse mee uit te voeren, maar is veel breder inzetbaar. Zoals voor besluitvormingsprocessen, bedenken van nieuwe producten en diensten, beleidsevaluaties, strategiebepalingen, fusiebesprekingen, expertsessies, brainstormsessies, debatten, project-start-ups, SWOT-analyses, knelpuntenanalyses en inventarisaties van klantwensen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Group Decision Room? Download  de productsheet (567 KB) of neem contact op met Carolien Hillenaar.

E: c.hillenaar@caop.nl
T: 070 376 59 37