Zoeken Menu

CAOP draagt bij aan onderwijs op maat

29-10-2018

Voor jongeren kent het huidige beroepsonderwijs doorlopende leerlijnen om een mbo- of hbo-diploma te halen. Om volwassenen een kans te bieden in het beroepsonderwijs, is een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de praktijk. In het project ‘Onderwijs op Maat Gehandicaptenzorg’ worden deze flexibele routes ontwikkeld.

Onderwijs op Maat Gehandicaptenzorg

Op verzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ontwikkelt het CAOP een samenhangend pakket van uitwisselbare leereenheden voor werkenden in de gehandicaptenzorg en zij-instromers met relevante ervaring. Hiervoor werkt het CAOP samen met zorginstellingen, opleidingsinstellingen en EVC-aanbieders. Door een systematische aanpak is het gelukt leereenheden te ontwikkelen die herkenbaar zijn voor de gehele gehandicaptenzorg. Deze eenheden zijn zowel bruikbaar om vast te stellen wat een medewerker al kan, als voor een logische vervolgstap voor het leren in de beroepspraktijk. Hierdoor hoeven beroepskrachten alleen de eenheden te volgen die zij nog niet beheersen. Zo wordt aangesloten bij hun opleidingsbehoefte: dat wat nodig is om hun werk goed te doen en verder te groeien.De projectleiding wordt verzorgd door het CAOP. Het Cinop, strategisch partner in leren, heeft de leereenheden beschreven op basis van de aangeleverde bronnen. Bij elke leereenheid worden de leerresultaten benoemd en de beroepsproducten op basis waarvan leerwegonafhankelijke toetsing mogelijk is. Het Zorgpact heeft het project als Koploper gewaardeerd. Dit betekent dat het een innovatief samenwerkingsproject is, waarin concrete resultaten worden geboekt.

Binnen een jaar een diploma of certificaat

Voor mensen met relevante ervaring of een aanverwante opleiding blijkt het vaak mogelijk om binnen een jaar een diploma op mbo niveau 3 of 4 te behalen. Dit blijkt uit de pilots bij ASVZ, s'Heerenloo en ROC Landstede en opleidingsaanbieder OPPstap. Deelnemers zijn daarnaast gemotiveerder en stoppen minder snel met de opleiding.

In overleg met de betrokken deelnemers zijn ondertussen ook eenheden voor het hbo gedefinieerd. Zorginstellingen Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG, het Gors, Lijn 5 en Zuidwester en de Christelijke Hogeschool Ede, NCOI en LOI werken al mee. Ook zijn de ontwikkelde leereenheden gedeeld met andere organisaties in de gehandicaptenzorg. Hieruit blijkt dat de leereenheden herkenbaar zijn voor de gehele branche. De aanpak is mogelijk ook in te zetten voor andere branches. Voor de zorg voor ouderen is namelijk al een zelfde soort project gestart.

Bewijs van vakbekwaamheid

Voor mbo niveau 4 ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ wordt gewerkt met zes verschillende eenheden. Het is de bedoeling dat deze eenheden samen leiden tot een bewijs van vakbekwaamheid voor ‘Begeleider C’. Voor het behalen van een mbo-diploma is het daarnaast nog nodig om de algemene vakken en een keuzedeel af te ronden. Voor de andere beroeps- en opleidingsniveaus is een vergelijkbare opbouw gekozen.

 Download de infographic (1.1 MB) om te zien hoe het mbo-diploma kan worden behaald in het project ‘Onderwijs op Maat Gehandicaptenzorg’.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VGN en het Zorgpact. Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht: Opleiding op maat maakt zij-instromer in een jaar vakbekwaam voor gehandicaptenzorg.

Contact

Wilt u meer weten over onderwijs op maat? Neem dan contact op met Hans Timmerman:

E: h.timmerman@caop.nl

M: 06-13205854