Zoeken Menu

Blijf uzelf ontwikkelen met het levenlanglerenkrediet

6-09-2017

Wilt u een HBO- of universitaire opleiding volgen? Maar heeft u geen recht meer op studiefinanciering? Maak dan gebruik van het levenlanglerenkrediet.


Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar die zich wil blijven ontwikkelen maar niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering. Het krediet is vanaf 1 september 2017 beschikbaar voor een HBO- of universitaire Bachelor of Masteropleiding en voor Associate Degree (AD) opleidingen. Het kan worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Ook wanneer u al met uw opleiding bent gestart, kunt u in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet. Het krediet werkt niet met terugwerkende kracht maar kan wel worden aangevraagd voor de resterende studietijd.

Hoogte lening en leningsvoorwaarden


U kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld, met een maximum van € 10.030,20 per jaar. Het is niet mogelijk om te lenen voor eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor boeken.

Het krediet heeft gunstige leningsvoorwaarden: de hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. U leent dus in feite ‘gratis’. De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. U heeft vervolgens 15 jaar de tijd om de lening (inclusief rente) af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van uw inkomen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden aan de lening zijn:

  • U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u met het levenlanglerenkrediet een deeltijdopleiding financieren of deelnemen aan een tweede bachelor- of masteropleiding.
  • U volgt een wettelijk erkende HBO- of universitaire opleiding
  • Het collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

Lees alle voorwaarden

Aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO.