Zoeken Menu

Alle leerkrachten meer salaris

20-06-2018

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De leerkrachten in het basisonderwijs krijgen een hoger salaris.

Het kabinet stelde op Prinsjesdag 270 miljoen euro beschikbaar voor het onderwijs. Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP en Tilburg University, geeft in de Volkskrant van 6 juni 2018 aan dat de vakbonden en werkgevers meer gedaan hebben dan simpelweg die 270 miljoen besteden. ‘De laagste salarisschaal gaat er uit. Dat is een goede zaak, het betekent dat leraren in de toekomst meer in salaris kunnen stijgen.’

Realistische functieomschrijving

Cörvers vindt ook dat de functieomschrijvingen realistischer zijn herschreven. ‘Ze hebben een update gekregen. Nu doet de omschrijving meer recht aan het vak van leraren.’ Dat heeft tot gevolg dat alle leerkrachten in een hogere salarisschaal terechtkomen.

Nog steeds verschil voortgezet onderwijs

Jan van de Ven, die namens PO in actie aan tafel zat bij de onderhandelingen, is blij met de loonsverhogingen, maar vind het niet terecht dat de salarissen in het voortgezet onderwijs hoger liggen dan in het basisonderwijs. ‘De salariskloof is immens’. Eugenie Stolk van de AOb is het met Van de Ven eens: ‘Het werk van leerkrachten in het primair onderwijs is even zwaar en ze dragen even veel verantwoordelijkheid als de collega’s in het voortgezet onderwijs.’

Kans op stakingen houdt aan

PO in actie berekende in het verleden dat er 900 miljoen euro nodig zou zijn om de salarissen gelijk te trekken. Werkgevers en vakbonden blijven strijden voor de resterende 630 miljoen euro. Van de Ven voorspelt dan ook nieuwe acties. ‘Ik denk dat onze achterban wel te porren is voor een landelijke meerdaagse staking.’ Eugenie Stolk van de AOb en Rinda den Besten van PO-Raad reageren iets voorzichtiger en willen eerst de reacties onder hun leden peilen.