Zoeken Menu

Afsluiting CFTO met symposium ‘School en schaal’

6-02-2019

Op 1 januari 2019 is de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) opgeheven, als vervolg op het materieel ophouden van de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs op 1 augustus 2018.

Voortaan bepalen schoolbesturen zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Op het afscheidssymposium van de CFTO op 14 januari stond het thema ‘School en schaal’ centraal. Ruim 120 schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers en onderwijspersoneel waren op het symposium aanwezig, dat Job Cohen leidde. De CFTO was gehuisvest bij het CAOP en het CAOP heeft de commissie ondersteund bij de organisatie van de bijeenkomst.

Schaal in beschouwing


Op het symposium spraken diverse deskundigen en er was een podiumgesprek met onderwijsbestuurders. Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht heeft op verzoek van de commissie voor de gelegenheid het essay ‘Schaal in beschouwing’ geschreven. Zij vindt dat schoolleiders en besturen bij beslissingen over schaal over hun eigen schoolplein heen moeten kijken. ‘Zij moeten met elkaar zorgen voor een adequaat aanbod van onderwijs in de regio. Schoolleiders en besturen moeten weten wat er gaande is. Niet alleen in hun eigen schoolbestuur, bij de buren of in de regio, maar ook landelijk. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde schoolgrootte? Hoe is de spreiding van specifieke onderwijssoorten over het land?’

In haar essay stelt van Schoonhoven referentiepunten voor als houvast voor schoolbesturen en andere betrokkenen bij fusies, zonder ze verplicht te willen stellen. Het gaat om referentiepunten die gevormd worden op basis van informatie van bijvoorbeeld de gemiddelde schoolgrootte, verdeling van specifieke schoolsoorten over het land en de soorten bestuursvormen.


Op 13 februari a.s. beslist de Tweede Kamer over het afschaffen van de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs.

Meer informatie


Het essay, het verslag en de presentaties van het symposium ‘School en schaal’ staan op de website van de voormalige CFTO, die nog even in de lucht blijft.