Zoeken Menu

Aanpak schulden en werk bij mensen met licht verstandelijke beperking

5-07-2018

Een brede alliantie van partijen op het gebied van arbeidsparticipatie en schulden gaat aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. Op 3 juli 2018 presenteerden de partijen hiervoor het actieplan LVB,  schulden en werk.

De betrokken organisaties – Cedris, Divosa, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, MEE NL, BPBI, SBCM en NVVK – kondigen in het plan aan dat zij de komende twee jaar interventies en trainingen met elkaar gaan delen, pilots op gaan zetten en de bestaande basiskennis over LVB willen uitbreiden. Ook moet er meer aandacht voor het onderwerp komen, onder meer door publieke discussies.

Onderzoeksrapport

Aanleiding voor het actieplan is het verschenen onderzoeksrapport LVB, schulden en werk.Hieruit blijkt dat mensen met een LVB zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen ondervinden. Ze hebben moeite om werk te vinden en te behouden. Vooral als zij kampen met financiële problemen. Professionals hebben daarnaast moeite om een LVB te herkennen en weten vaak niet hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen. Ook zijn interventies op beide terreinen vaak niet op elkaar afgestemd en soms zelfs tegenstrijdig.

Meer informatie

SBCM, het kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid en opdrachtgever van het CAOP, is een van die partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt en nu deelneemt aan het actieplan. Voor een uitgebreid bericht over het onderzoek en het daaruit voortgekomen actieplan, kunt u terecht op de website van SBCM.