Zoeken Menu

Aanbevelingen commissie Tilburg chroom-6 opgevolgd

8-02-2019

De onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 is blij dat het college van B&W van Tilburg en de NS de aanbevelingen overnemen uit het onderzoeksrapport ‘Door het stof’.

De twee partijen maakten op 6 februari bekend dat er een vergoeding komt voor de mensen die tussen 2004 en 2012 bij hun werk in de NS-werkplaats in Tilburg zijn blootgesteld aan chroom-6. Degenen die ziek zijn geworden door chroom-6, krijgen een extra vergoeding. Ook komt er een steunpunt en een onafhankelijk panel van deskundigen dat eventuele schadeclaims gaat beoordelen.

Verantwoordelijk

De gemeente Tilburg en de NS kwamen op 6 februari met hun voorstel, 6 dagen na de presentatie van het onderzoeksrapport 'Door het stof'. In dit rapport constateert de onderzoekscommissie dat door het onbeschermd werken met chroom-6 op de locatie van NS-NedTrain in Tilburg onnodig leed is veroorzaakt. Mensen die in het verplichte reïntegratieproject treinen schuurden voor het Spoorwegmuseum, zijn in meer of mindere mate blootgesteld aan chroom-6. Belangrijke informatie over chroom-6 in de treinen is door de NS niet gedeeld. De commissie houdt de gemeente Tilburg, de Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum verantwoordelijk.

Regeling verwelkomd

De commissie stelde in het onderzoeksrapport al dat een compensatie voor de betrokkenen op zijn plaats zou zijn. Uit de nu gepresenteerde regeling blijkt dat de partijen aan deze aanbeveling gehoor geven. De commissie zegt op haar website dat ze daar blij mee is en dat ze de regeling ‘verwelkomt’.

'Zorg voor veiligere arbeidsomstandigheden'

De aanbevelingen uit het rapport reiken overigens verder dan alleen deze zaak. Volgens de commissie liggen overal in Nederland fouten op de loer bij het werken met gevaarlijke stoffen. ‘Herken, erken, voorkom,’ is daarom de boodschap. Met dezelfde boodschap stuurde de commissie het rapport ook aan de staatssecretarissen van SZW en VWS. Vanuit de wens dat de overheid actief gaat bijdragen aan veiligere arbeidsomstandigheden voor mensen op de werkvloer die met gevaarlijke stoffen werken.

Ondersteuning CAOP

Het CAOP heeft de commissie ondersteund bij haar werk. Daarnaast was bij het CAOP een onafhankelijk informatie - en meldpunt ingericht waar betrokkenen zich konden melden en waar ze vragen konden stellen over mogelijke blootstelling aan chroom-6. Dit meldpunt houdt in maart op te bestaan.

Meer informatie

De presentatie van het rapport is terug te zien op de website van de commissie Tilburg Chroom-6. Het onderzoeksrapport is daar ook te downloaden.