Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Wnra geeft OR grotere rol en versterkte positie

10-07-2018

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de positie van de ambtenaar gelijk aan de positie van de werknemer. De verwachting is dat de Wnra per 1 januari 2020 ingaat. Tineke Visser,...

‘Gemeenten moeten langdurige relaties aangaan met het onderwijs’

5-07-2018

Wat is er nodig om op mbo-scholen te komen tot meer perspectiefvolle ontwikkelingstrajecten voor laaggeletterden, inburgeraars en andere doelgroepen. Ruud van der Aa en Marc van der Meer pleiten in een opiniestuk op ScienceGuide voor langdurige...

Aanpak schulden en werk bij mensen met licht verstandelijke beperking

5-07-2018

Een brede alliantie van partijen op het gebied van arbeidsparticipatie en schulden gaat aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. Op 3 juli 2018 presenteerden de partijen hiervoor het...

Steeds meer aandacht voor integriteitsincidenten

26-06-2018

Het aantal integriteitskwesties in ons land is de afgelopen 25 jaar redelijk stabiel gebleven. Toch neemt de aandacht voor incidenten steeds mee toe. In de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) vertelt CAOP-hoogleraar Zeger van der Wal wat dit...

‘Stel ontwikkelkansen alle kinderen centraal in kindvoorzieningen’

25-06-2018

In kindvoorzieningen, zoals de brede school en het (integrale) kindcentrum, moet inclusie weer voorop staan. Dat stelt Hans Schwartz, senior adviseur arbeidszaken bij het CAOP, in een opiniestuk in het vakblad voor de kinderopvang: BBMP. Niet ‘het...

Mag een niet-lid de ondernemingsraad voorzitten?

21-06-2018

Mag de ondernemingsraad of bestuurder een niet-lid aanstellen als voorzitter van de ondernemingsraad? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dit niet toe. Dit blijkt uit de rubriek Vraag & Antwoord in het juninummer van OR/Magazine. Harry...

Op weg naar een nieuwe vorm van medezeggenschap

21-06-2018

De gemeente Nissewaard kiest voor een nieuwe vorm van medezeggenschap: een kern-OR. Wat is een kern-OR en waarom kiest Nissewaard voor deze constructie? In OR/Magazine interviewt Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, de...

Alle leerkrachten meer salaris

20-06-2018

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De leerkrachten in het basisonderwijs krijgen een hoger salaris. Het kabinet stelde op Prinsjesdag 270 miljoen euro beschikbaar voor het...

Paritaire Commissie overhandigt adviezen en onderzoek ‘Chroom-6’ aan Defensie

7-06-2018

Op 4 juni heeft voorzitter Ruud Vreeman de conclusies en adviezen van de Paritaire Commissie Chroom-6 en de RIVM-onderzoeksresultaten overhandigd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Op verzoek van het ministerie heeft het RIVM de...

Sector zorg en welzijn start landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’

7-06-2018

Verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector starten samen met het ministerie van VWS vanaf het najaar 2018 een landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn....

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >