Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Op weg naar een nieuwe vorm van medezeggenschap

21-06-2018

De gemeente Nissewaard kiest voor een nieuwe vorm van medezeggenschap: een kern-OR. Wat is een kern-OR en waarom kiest Nissewaard voor deze constructie? In OR/Magazine interviewt Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, de...

Alle leerkrachten meer salaris

20-06-2018

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De leerkrachten in het basisonderwijs krijgen een hoger salaris. Het kabinet stelde op Prinsjesdag 270 miljoen euro beschikbaar voor het...

Paritaire Commissie overhandigt adviezen en onderzoek ‘Chroom-6’ aan Defensie

7-06-2018

Op 4 juni heeft voorzitter Ruud Vreeman de conclusies en adviezen van de Paritaire Commissie Chroom-6 en de RIVM-onderzoeksresultaten overhandigd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Op verzoek van het ministerie heeft het RIVM de...

Sector zorg en welzijn start landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’

7-06-2018

Verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector starten samen met het ministerie van VWS vanaf het najaar 2018 een landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn....

Vraag ESF-subsidie aan voor duurzame inzetbaarheid van werkenden

6-06-2018

Organisaties, regionale samenwerkingsverbanden en sectoren kunnen in 2018 weer een aanvraag indienen voor de subsidie duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hebt u een project in uw bedrijf, instelling, samenwerkingsverband of...

Stoppen met or-werk bij deelname generatiepact?

6-06-2018

Moet een or-lid zijn of haar werkzaamheden voor de ondernemingsraad stoppen bij deelname aan het generatiepact voor oudere werknemers? Nee. De organisatie kan niet van or-leden verwachten noch eisen dat ze hun lidmaatschap opgeven. Dit blijkt uit de...

CAOP-hoogleraar in het AD: Taskforce lerarentekort had er allang moeten zijn

5-06-2018

‘De regering had allang een taskforce lerarentekort moeten inrichten.’ Dat zegt Frank Cörvers, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP en Tilburg University. In het AD reageert hij op de oproep van de Onderwijsraad aan het ministerie van OCW...

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

30-05-2018

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen....

Tip voor professionals: Samen is het goed te doen

24-05-2018

Soms heb je dat in je werk. Een klus waar je tegenaan hikt. Complex en met hoge eisen van de opdrachtgever. Onderzoeker Karin Jettinghoff en adviseur Joke Dekker van het CAOP trokken samen op bij zo’n klus en dat heeft goed uitgepakt. In een blog...

Lunchlezing: democratie en rechtstaat geen garantie voor goed bestuur

22-05-2018

Een democratisch gekozen overheid, een goed functionerende rechtsstaat, economische groei, een vrije pers en inspraak voor de burgers. Is het voldoen aan al deze kenmerken een voorwaarde voor goed bestuur? Niet per se, constateerde hoogleraar Zeger...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >