Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector

13-04-2017

De relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector. Dat is het thema van het jubileumcongres van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies), op 1 juni in Nieuwspoort, Den Haag. IPSE Studies, een...

De klokkenluidersregeling en de rol van de ondernemingsraad

13-04-2017

Voor organisaties die nog geen klokkenluidersregeling hebben vastgesteld, is het verstandig om dat op korte termijn alsnog te doen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht maar kan ook, op grond van het initiatiefrecht, zelf een voorstel doen...

Doe-agenda Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteit

13-04-2017

Goede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. De urgentie is hoog, want op de arbeidsmarkt ontstaan krapte en moeilijk vervulbare vacatures. Daarom werken...

Ambtelijk vakmanschap stimuleren is bijzondere taak ondernemingsraad

12-04-2017

De medezeggenschap heeft in ambtelijke organisaties een belangrijke rol te vervullen bij het borgen van het ambtelijk vakmanschap. Dat betoogt Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Belastingdienst en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke...

MZ Lab Rijk: jonge ambtenaren doen voorstellen voor verjonging medezeggenschap

12-04-2017

Op 5 april was het CAOP gastheer tijdens het drukbezochte slotevent van het MZ Lab Rijk, een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong dat wordt ondersteund door het A+O Fonds Rijk. Jonge ambtenaren presenteerden elkaar voorstellen ter verjonging van...

Veranderende samenleving vergt meer dan touwtje uit de voordeur

11-04-2017

De boze witte man lijkt ook Nederland in zijn greep te hebben. Hoe komt dat en wat valt eraan te doen? Volgens socioloog Wim Dekker (Christelijke Hogeschool Ede – CHE) is er meer nodig dan een touwtje uit de voordeur. In het magazine ‘Scherp’...

Mag de OR het eigen mandaat verlengen?

11-04-2017

‘Onze OR gaat binnenkort over de termijn van drie jaar heen. Mag dat zonder de werknemers in te lichten?’ Dat is een van de vragen in de rubriek Vraag en antwoord van het Praktijkblad ondernemingsraad, editie november 2016. Het CAOP beantwoordt in...

CAO′s in transitie?

7-04-2017

Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP, en Paulien van der Meulen, senior adviseur CAOP, pleiten samen met Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden voor meer mogelijkheden tot zelfregie in cao’s in zorg en welzijn. Dat doen zij...

Onafhankelijk onderzoek moet onderste steen boven halen

7-04-2017

Onafhankelijk onderzoek is gestart naar mogelijk contact van tewerkgestelden met Chroom-6 en de eventuele gevolgen daarvan. De gemeente Tilburg heeft daarvoor het CAOP gevraagd dit traject op verschillende manieren te ondersteunen. Langdurig...

Koppel zekerheid aan mensen, niet aan contractvormen

5-04-2017

Zekerheid moet worden gekoppeld aan mensen, niet aan contractvormen. En ook de sectorale indeling van het arbeidsmarktlandschap moet op de schop. Dat zijn twee van de uitkomsten van de dialoogtafel ‘Modernisering van de arbeidsmarkt’, op 13...

< Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 >