Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Maatschappelijk aanzien leraar daalt

23-05-2017

Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is vooral in de laatste tien jaar achteruit gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan zijn collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat...

Hoe de or ‘gritty’ wordt

19-05-2017

Of de ondernemingsraad uitgroeit tot het gewenste succes, is vooraf lastig in te schatten. Or-werk doe je erbij. Ook al krijg je daarvoor faciliteiten, het is toch een extra inspanning. Welke houdingsaspecten zijn van invloed op de mate van...

Eindpresentatie ZorgCrossOver van sociale wijkzorgteams Den Haag

18-05-2017

Dagbesteding. Bemoeizorg en zelfbeschikking. Positionering (en mandaat) van het sociale wijkzorgteam. Deze thema’s roepen samenwerkingsvraagstukken op bij zorg- en welzijnsorganisaties in Den Haag. In de ‘ZorgCrossOver’ hebben vijftien deelnemers...

Lesgeven onder de tropische zon

16-05-2017

Leraren voor de klas krijgen en vooral houden, blijkt niet mee te vallen in Caribisch Nederland. Het is een van de knelpunten waardoor de kwaliteit van het onderwijs (nog) niet op het niveau van Europees Nederland is. Wel zijn er al grote stappen...

Profiteren van je leeftijd

16-05-2017

‘Ouder’ zijn, of worden, heeft vaak een negatieve connotatie. Oud staat voor ‘outdated’ en voor het verleden. Jong voor up-to-date en de toekomst. Ouderen merken dat vooral op de arbeidsmarkt. Wie werkloos raakt, komt niet makkelijk aan een andere...

CAOP Group Decision Room: snel en veilig tot de kern

12-05-2017

Bent u op zoek naar een methode waarmee alle medewerkers zich gehoord voelen en aan het woord komen? Wilt u uit de waan van de dag stappen en samen in korte tijd nieuwe dienstverlening bedenken? Hebt u de ambitie om gezamenlijk met medewerkers...

Dialoogbijeenkomst CAOP en SER: ‘Meer jong kapitaal voor onze ouderen’

12-05-2017

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen een uitdagende en goede leerplek? En hoe kunnen de instellingen stimuleren dat deze jonge zorgprofessionals in de zorgsector blijven en niet na een...

Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de ondernemingsraad

12-05-2017

Vorig jaar hebben CAOP en De Voort Advocaten met het oog op de normalisering rechtspositie ambtenaren het initiatief genomen voor een e-book. Dit e-book is per 8 mei geactualiseerd. De nieuwe versie vindt u op onze website. Een groot aantal...

Centrale Raad van Beroep concretiseert wettelijke zorgvuldigheidseisen voor afhandeling jeugdhulpverzoeken

12-05-2017

Op 1 mei 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste sociale bestuursrechter, voor het eerst een uitspraak gedaan over de behandeling van aanvragen voor jeugdzorg op grond van de nieuwe Jeugdwet. Op grond van deze wet hebben ouders geen...

Gratis workshop RI&E PSA m.b.t. werkdruk verlagen en veerkracht bevorderen

11-05-2017

Op dinsdag 13 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur verzorgen we een gratis workshop RI&E PSA met extra aandacht voor werkdruk verlagen en veerkracht bevorderen in het kader van de week van de RI&E (www.weekvanderie.nl). Locatie is het CAOP,...

< Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 >