Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Leergang Toekomstgericht en Transformationeel Leiderschap in het (Funderend) Onderwijs

20-10-2017

Hoe geeft bestuur en toezicht invulling aan toekomst en transformationeel leiderschap in het funderend onderwijs? Dat is de kernvraag van een serie van 4 interactieve colleges over trends in het funderend onderwijs en de rol van bestuurders en...

AGFA-symposium over vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren

16-10-2017

Heeft de normalisering van de rechtspositie gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren? Hoe beïnvloeden (sociale) media die vrijheid? Dat zijn thema’s op het 25-jarig jubileumsymposium ‘Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting voor...

Flexibele werknemers in het primair onderwijs. (N)iets nieuws onder de zon?

11-10-2017

Discussie over de inzet van flexibele werknemers in het primair onderwijs, zoals uitzendkrachten, lijkt iets van nu, anno 2017. Toch wordt binnen het primair onderwijs al meer dan 25 jaar gesproken over de inzet van flexibele krachten. Zelfs de...

Carrière in het onderwijs? Meer dan een promotie

5-10-2017

Hoe kijken leraren aan tegen hun carrièreperspectieven? Welke mogelijkheden bieden scholen aan leerkrachten om carrière te maken voor de klas? Welke impact heeft het beleid rondom de functiemix hierop? Het ministerie van OCW startte een onderzoek....

Beleid doet te weinig met productiviteit

5-10-2017

In het Nederlandse beleid is te weinig aandacht voor productiviteit. De minister van Financiën belooft de Tweede Kamer daar verandering in te brengen, maar zonder een cultuuromslag gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Dat is een belangrijke...

Integriteit in de avond – integriteitsdebat voor volksvertegenwoordigers

4-10-2017

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid van de sociale media kan de...

Presentatie en dialoog met Arabische rekenkamers over integriteit

4-10-2017

Op uitnodiging van de Algemene Rekenkamer brengt een delegatie van Arabische rekenkamers een vijfdaags werkbezoek aan Nederland. Zij wil onder andere leren over integriteitsmanagement en risicoanalyse, gebieden waarop het CAOP deskundig is....

Betere positie van beroepsgroepen in de cao voor gelijk speelveld vast/flex

4-10-2017

Het beroep in de sector- of bedrijfscao meer positie geven, draagt bij aan een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. Dat is een conclusie in ‘Het beroep in de cao. Een verkenning naar de mogelijkheden van een beroepencao’ van...

Branchevereniging Medezeggenschap zoekt meest eigenwijze OR-lid van 2017

25-09-2017

Eigenwijs, met een eigen wijs, een eigen wil, een tikje eigenzinnig, altijd bereid het eigen wijze standpunt toe te lichten. Kent of bent u dit eigenwijze OR-lid? Doe dan mee aan de OR-lid verkiezing van het jaar! Draag OR-lid voor >

Workshop personeelsbeleid op conferentie over (integrale)kindcentra

25-09-2017

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zoeken elkaar op om een (integraal) kindcentrum (IKC) te worden. Maar hoe pak je zo’n verandering aan? Tijdens ‘De nieuwe IKC conferentie’, van onderzoeks- en adviesbureau Sardes op 24 november,...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >