Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd, referendabel en gepubliceerd

3-04-2017

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 123). Twee weken eerder had minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) al in de Staatscourant (nr. 15250) bekendgemaakt...

Iedere stem telt! Vier tips voor hoge opkomst OR-verkiezingen

30-03-2017

Een grote opkomst tijdens de OR-verkiezingen getuigt van betrokkenheid van de medewerkers bij de medezeggenschap én leidt tot een representatieve samenstelling van de OR. Dat betekent dat ook uw bestuurder niet om de OR heen kan en de raad serieus...

Regionaal samenwerken helpt ook leraren te behouden

29-03-2017

Gaan scholen met elkaar concurreren om de talentvolle leraar? Behalve nieuwe leerkrachten aantrekken, is ook behoud van jonge leerkrachten voor het onderwijs belangrijk. Gelukkig is er een alternatief voor een ‘war on talent’: regionale...

Vonnis leidt tot 'moresprudentie' voor de bestuurlijke integriteit

27-03-2017

'De bevindingen van afgelopen jaar noemt Hans Groot 'weinig spectaculair', al is elk incident er een te veel, want zaken waarin de integriteit van bestuurders een rol speelt, slaan publicitair in als een bom. Toch is hij niet echt grote...

Hoe werken we als we 100 worden?

24-03-2017

We worden in Nederland steeds ouder. Volgens sommige wetenschappers haalt de helft van de kinderen die nu worden geboren minimaal de 100 jaar. Het gevolg is dat we ook langer doorwerken. Hoe houden we dat vol? Joke Dekker, adviseur bij het CAOP en...

Jaarcongres ‘HRM in de overheid’

22-03-2017

Tijdens het jaarcongres ‘HRM in de overheid’ op 4 april geven drie adviseurs van het CAOP een praktijkgerichte workshop met als titel:  Vakontwikkeling van binnenuit: medewerkers sturen de verandering vanuit hun vakmanschap VakAdviseurs is...

Overheidsbeleid geen vat op productiviteit Veiligheid en Justitie

22-03-2017

De productiviteitsontwikkeling in de sector veiligheid en justitie pakt de laatste decennia vaak negatief uit. De overheid heeft daar zo goed als geen invloed op. Vooral de politie en de rechterlijke macht laten een overwegend negatieve trend zien...

Kom uit die koker

20-03-2017

Meer zelfvertrouwen uitstralen en staan voor je deskundigheid. Daarmee kan de overheidsmanager de uitdagingen van de moderne tijd aan. Bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal (Ien Dales Leerstoel) vertelt in een interview met Binnenlands...

Gewenst in regeerakkoord: uitvoerbaarheid en transparantie

15-03-2017

Zorg vooral dat maatregelen in het regeerakkoord uitvoerbaar zijn en transparant. En laat eerst de overheidsorganisaties voldoen aan de eisen van de 21e eeuw, voordat je dat van ambtenaren vraagt. Dat zijn enkele aanbevelingen van deelnemers aan de...

Iedereen telt mee, flexibilisering van arbeid en de rol van de or

13-03-2017

Iedere werknemer heeft recht op medezeggenschap, dat staat in de Grondwet. Heeft de or hierbij een (zorg)taak? En wat als vast en flexibel personeel elkaar als concurrenten zien in het behoud van werkgelegenheid? Daarover schrijven Lydia Schippers...

< Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 >