Zoeken Menu

Nieuwsberichten

De OR als genie – blog van Tineke Visser

19-12-2017

Bestuurders mogen de OR meer inzetten als genie. Want zoals een genie zich kundig door een mijnenveld manoeuvreert en gevaren signaleert, zo vervullen ondernemingsraden een dergelijke signalerende functie in organisaties. Als het bestuur of directie...

Als or de ruiter en olifant aanspreken in de bestuurder

14-12-2017

Is de gesprekspartner van de or continu een logische denker? Kan een or de bestuurder altijd beïnvloeden met rationele argumenten en redelijke gesprekken? OR-trainer Harry Hartmann vindt dat je ook de emotionele snaar moet raken, zegt hij in het OR...

Seminar: Leren van 70 jaar integriteitskwesties

12-12-2017

Fraude, corruptie en omkoping zijn van alle tijden. Wat kenmerkt integriteitskwesties en welke lessen kunnen we leren van spraakmakende zaken van de afgelopen zeventig jaar? Dr. Toon Kerkhoff (Universiteit Leiden) en dr. Patrick Overeem (Vrije...

Integriteitsincidenten vereisen meer handelingsperspectief voor burgemeesters

11-12-2017

‘Probleem met die integriteitsonderzoeken is dat die geen enkele status hebben. Het zijn vrijblijvende adviezen waartegen een raad ook 'nee' kan zeggen. Bovendien verschillen ze vaak in kwaliteit.’ Dat zegt Hans Groot op 7 december in een artikel in...

Integriteitsdebat: ‘doe aan zelfreflectie en zorg voor weerbare politici’

11-12-2017

Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Over dit soort thema’s zijn volksvertegenwoordigers en griffiers van de decentrale overheden met elkaar in gesprek gegaan. Eind november vindt voor hen de debatbijeenkomst ‘Integriteit in de avond’...

Leren van 21e -eeuwse vaardigheden belangrijkste drijfveer om onderwijs anders te organiseren

7-12-2017

Draagt het anders organiseren van onderwijs bij aan het opvangen van lerarentekorten, vooral in het primair onderwijs? Welke vormen komen voor? In opdracht van het ministerie van OCW heeft het CAOP daar onderzoek naar gedaan. De resultaten staan in...

Pleidooi voor internationale vergelijking over goed bestuur

1-12-2017

Wat is goed bestuur en wie bepaalt dat? Een definitie is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast...

Onderzoek mogelijkheden dejuridisering en ontlasting rechtspraak via mediation

1-12-2017

Het nieuwe kabinet wil onderzoeken of buitengerechtelijke geschillenbeslechting is uit te breiden met bijvoorbeeld mediation. Dat staat in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. Vooral in het civiele en het bestuursrechtelijke domein kan mediation...

Expertise AGFA ook na normalisering belangrijk

28-11-2017

Ook na de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is er nog werk voor de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA). Zolang de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren blijft bestaan, is de...

Over de motiverende overheid, achterstallig onderhoud en opereren vanuit de luwte

27-11-2017

De overheid moet veel meer door de bril van de burger naar de uitvoering van ingezet beleid kijken. “Want juist daarin schiet de politiek voortdurend tekort.” Dat zei Paul van der Heijden, bestuursvoorzitter van de leerstoelen van het CAOP, tijdens...