Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Hoge ambitie voor de rol van HR bij gemeenten

11-02-2015

Op verzoek van A+O fonds Gemeenten en VNG heeft het CAOP een verkenning gedaan naar de rol van ‘HR in 2020’ bij de gemeenten. Ook hebben wij advies gegeven over het realiseren van de gesignaleerde hoge ambitie. De gemeenten hebben met veel...

Enquête voor een vernieuwde Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Draagt u bij?

5-02-2015

Burgers, organisaties en overheidsinstanties kunnen een bijdrage leveren aan de mogelijke herziening van de arbeidstijdenrichtlijn in Europa. Voor deze openbare raadpleging houdt de Europese Commissie een enquête. Met de herziening wil de EC zo goed...

De Big Five: ambtenaar of leraar word je niet zomaar

3-02-2015

‘De lat ligt hoog in het onderwijs en de andere sectoren in het publieke domein, met het oog op de noodzakelijke goede publieke dienstverlening. Organisaties kijken bij de personeelswerving dan ook niet alleen naar de opleidingseisen en ervaring,...

Inzetbrief cao Rijk

26-01-2015

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de vakbonden over zijn inzet voor onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren.

Verslag en presentaties: “Grensoverschrijdende arbeid en de rol van de OR”

21-01-2015

Grensoverschrijdende arbeid is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze ontwikkeling stimuleert de economie en jaagt de innovatie aan. Tegelijkertijd is er een wirwar aan (inter)nationale regels voor de inzet van buitenlandse uitzendkrachten...

CAOP: al 20 jaar een verbindende schakel tussen wetenschap, beleid en praktijk

21-01-2015

Het CAOP bestaat in 2015 20 jaar. Het hele jaar kunt u van ons activiteiten verwachten die aansluiten op de thema’s van de arbeidsmarkt in het publieke domein. Actueel, herkenbaar, inspirerend. Zo vindt op 19 maart het jubileumcongres plaats met...

Cao 2015: Let the games begin!

19-01-2015

Na de vakbonden (najaar 2014) hebben nu ook de werkgevers hun inzet voor de cao 2015 bekendgemaakt. De posities zijn ingenomen, het spel kan beginnen! Dat schrijft prof. dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel, in zijn column.

Let the games begin! Column van Prof. Dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel CAOP.

15-01-2015

De vakbonden hadden de inzet voor de cao 2015 al in het najaar van 2014 bekendgemaakt. Nu de nota Focus op Vernieuwing (nota arbeidsvoorwaarden 2015) van VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN is uitgekomen, hebben de werkgevers dat ook gedaan en zijn de...

Woorden in een cao-bepaling zijn op zichzelf nooit duidelijk

7-01-2015

Een vraag die in cao-land regelmatig wordt gesteld is hoe cao-bepalingen moeten worden uitgelegd? Deze vraag wordt ook met enige regelmaat voorgelegd aan de rechter. Het afgelopen jaar heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de...

Start Steunpunt voor integriteitsonderzoek naar politici en bestuurders

7-01-2015

Een provincie, gemeente of waterschap kan worden geconfronteerd met een vermoeden van een integriteitsschending door een volksvertegenwoordiger of bestuurder. Voor passend advies over de aanpak en afhandeling van zulke vermoedens, vooral bij...