Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Ik een intrapreneur?

22-12-2015

‘Succesvolle organisaties ontwikkelen zich. Ze passen zich aan, aan veranderingen in hun wereld. Ondernemende medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zoek je dan collega’s met ‘ondernemende capaciteiten’ als kernkwaliteit? Of kom je als bedrijf verder...

Oplopend tekort aan hbo-verpleegkundigen en onvoldoende stages in de VVT

21-12-2015

Het tekort aan hbo-verpleegkundigen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) gaat de komende jaren verder oplopen. Het tekort aan wijkverpleegkundigen loopt naar verwachting zelfs op tot 750 à 1000 professionals in 2016. Hoewel het aantal...

Jaarcongres leerstoelen: veel huiswerk voor nader onderzoek

18-12-2015

Hoe voorkomen we 'natte voeten in de polder' in 2020? Met dat thema organiseerden de leerstoelen van het CAOP hun gezamenlijke jaarcongres op 10 december 2015, in de raadzaal van de SER in Den Haag. Van de deelnemers kregen de hoogleraren volop...

‘Buitengewoon normale sturing’ in cao-overleg ambtenaren

18-12-2015

Het cao-overleg in de kabinetssectoren (Rijk, Defensie, Politie en Rechterlijke macht) wordt anders georganiseerd. Het kabinet neemt aanbevelingen over uit het rapport ‘Buitengewoon normale sturing’ van de interdepartementale werkgroep onder...

GOR Rijk heeft eigen stem in rijksbrede agenda

17-12-2015

Werkgelegenheid behouden is een belangrijk speerpunt van de groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk). ‘Door werkzaamheden niet (meer) uit te besteden, creëer je ruimte voor medewerkers die nu boventallig zijn.’

Late adviesaanvraag: laat als or toch uw invloed gelden

16-12-2015

Wat doet u als ondernemingsraad met een adviesaanvraag als de ondernemer de or niet of nauwelijks bij de besluitvorming heeft betrokken? Gebruik de adviesaanvraag dan als ‘bespreekstuk’, aan het begin van de onderhandelingen over een voorgenomen...

Geef uw mening: balans werk-privé ouders en mantelzorgers

14-12-2015

De Europese Commissie stelt een nieuwe aanpak voor om de werk-privébalans voor ouders en mantelzorgers te verbeteren. Daarover kunt u tot 17 februari 2016 online uw mening geven. De Europese Commissie wil de Europese wet- en regelgeving op het...

Vaker gedwongen ontslagen in sterk veranderende bibliotheken

11-12-2015

In de openbare bibliotheken werken steeds minder mensen, nu ook door gedwongen ontslagen. Vanaf 2011 is het aantal met veertien procent gedaald en ook in de toekomst verwachten bibliotheken weinig vacatures. Bezuinigingen van gemeenten en provincies...

‘We staan voor drie uitdagingen’, Mariette Hamer (SER) op Jaarcongres Leerstoelen

10-12-2015

Zojuist heeft Mariette Hamer, voorzitter SER, het Jaarcongres van de CAOP-Leerstoelen geopend. Het congres staat in het teken van dat de Nederlandse publieke sector er wel goed voor staat, ook in vergelijking met andere Europese landen, maar ook...

Staat van de ambtelijke dienst (STAD) 2015: "Wereld van ambtenaren continu op zijn kop"

10-12-2015

Gemiddeld zijn alle ambtenaren elke twee jaar betrokken bij een reorganisatie of verandering die vrijwel altijd vanuit bezuinigingsoogpunt gebeuren, en waarbij banen verloren gaan. Technologische ontwikkelingen veranderen de omgeving van het werk,...