Zoeken Menu

‘Waarom niet van de krijgsmacht naar de klas?’

30-07-2018

Doorstromen van het leger naar de zorg blijkt niet zo’n grote stap. Zo zijn militairen welkom bij zorginstelling ’s Heeren Loo, om als zij-instromer het personeelstekort te bestrijden. Hoogleraar Frank Cörvers ziet leden van de krijgsmacht ook wel...

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

25-07-2018

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit Leiden, in de Staat van de Ambtelijke Dienst...

CAOP wil bijdragen aan betekenisvol werk en impact

25-07-2018

‘Mensen die voor publieke en maatschappelijke organisaties werken, doen dat vaak vanuit de instrinsieke motivatie om het verschil te willen maken in de samenleving. Zij willen dat hun werk betekenisvol is en impact heeft. En juist die motivatie...

Medezeggenschapsopleidingen CAOP opnieuw erkend door Cedeo

24-07-2018

De medezeggenschapsopleidingen van het CAOP hebben opnieuw een Cedeo-accreditatie ontvangen. Dit is een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, zowel voor de open opleidingen als voor de maatwerk bedrijfsopleidingen. Klanten...

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

13-07-2018

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de fondsen moeten daarop inspelen. Marc van der Meer bepleit in een opiniestuk in tijdschrift Zeggenschap een...

Fuseren met een OR-loos bedrijf

12-07-2018

Moet de medezeggenschap worden aangepast bij een fusie met een bedrijf van twintig medewerkers zonder ondernemingsraad? Dat ligt eraan of het een bestuurlijke fusie, volledige fusie of overname betreft. Een bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen...

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

12-07-2018

In steeds meer mbo-instellingen worden practoraten opgericht, waarbinnen kennisuitwisseling en onderzoek kan ontstaan. Zo blijven docenten voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar...

< Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 >