Zoeken Menu

Seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’

26-05-2015

Op 19 mei vond het seminar ‘Beloningsverschillen publieke sector en markt’ plaats.Het seminar werd georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Arbeidsverhoudingen (NvA) in samenwerking met het CAOP. Paul de Beer en Frank Cörvers presenteerden...

Actualiteitendebat ‘Van promotie tot demotie’

20-05-2015

‘Koppel demotie niet uitsluitend aan oudere werknemers’ De populariteit van het middel demotie neemt af, naarmate de vraagstelling persoonlijker wordt. Zo blijkt uit een korte peiling in de zaal, voorafgaand aan het actualiteitendebat ‘Van promotie...

Benut informeel onderwijs om kansenongelijkheid in onderwijs tegen te gaan

19-05-2015

Om de mogelijkheden van informeel onderwijs beter te benutten, zijn nieuwe stappen nodig. We weten bijvoorbeeld nog onvoldoende over hoe formeel en informeel onderwijs elkaar kunnen versterken. Het CAOP voert dit jaar een eerste verkenning uit in de...

De toekomst van het beroepsonderwijs

19-05-2015

‘Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs’. Dat is de titel van de recente gezamenlijke verklaring van de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Daarmee...

Onderzoek: gevolgen beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg en welzijn

11-05-2015

Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt in de zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang? Dat gaan het CAOP en Kiwa onderzoeken, in opdracht van acht brancheorganisaties en het ministerie van VWS. Het onderzoek valt onder het...

Arbeidsmarktplatform PO brengt arbeidsmarktanalyse 2015 uit

29-04-2015

Uit de pas gepubliceerde ´Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2015´ blijkt dat het aantal leerlingen in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gedaald. Daardoor daalt de werkgelegenheid en komen pabo-afgestudeerden moeilijker aan een baan in het...

Slimmernetwerk Magazine: ruimte voor bottom-up innovatie bij de overheid groeit

28-04-2015

De aandacht en ruimte voor innovatie, voor en door professionals, bij de overheid neemt gestaag toe. Zoveel lijkt duidelijk te worden als je het onlangs verschenen Slimmernetwerk Magazine leest.  De resultaten uit het Slimmernetwerk, de...