Zoeken Menu

Digitaal informatiepunt chroom-6 en Carc

18-09-2015

Iedereen met vragen over het onderzoek naar chroomverf en CARC bij Defensie kan voortaan terecht op de nieuwe website www.informatiepuntchroom6.nl. De site is een initiatief van de Paritaire Commissie Chroom-6, onder voorzitterschap van Ruud...

De verstorende werking van loonbijstelling in de publieke sector

18-09-2015

Het kabinet heeft er in de afgelopen jaren vaak voor gekozen om het beschikbare budget voor de loonsverhoging van rijksambtenaren te korten. De werkelijke besparing op de loonkosten was echter beperkt. Een betere aanpak zou zijn om de operationele...

Personeel voortgezet onderwijs veelal tevreden met baan

18-09-2015

Het merendeel van het personeel in het voortgezet onderwijs is tevreden met hun baan (83 procent) en in iets mindere mate met de organisatie waarin ze werken (63 procent). Leraren zijn minder vaak tevreden met beide aspecten dan management en...

‘Ik, mijn werk, mijn toekomst’

16-09-2015

Douane Rotterdam Haven zet ESF-subsidie in voor duurzame inzetbaarheid Een spectaculaire themadag, eind oktober in De Kuip in Rotterdam, is het voorlopige hoogtepunt van een project voor duurzame inzetbaarheid van Douane Rotterdam Haven, met...

Eerste Kamer en ‘normalisering’: ‘Doet-ie ‘t of doet-ie niet?’

9-09-2015

‘Is het straks dan eindelijk zo ver? Of gaan we straks juist veel te ver?’ De Eerste Kamer behandelt eind september het initiatiefwetsvoorstel Normalisering ambtelijke rechtspositie. Barend Barentsen, hoogleraar op de Albeda Leerstoel, laat er zijn...

Platform Informeel Onderwijs: sleutel tot succes!

1-09-2015

Informeel onderwijs beter benutten om leerachterstanden en ongelijke kansen te bestrijden. Om dat te voor elkaar te krijgen, werkt het CAOP aan het oprichten van het Platform Informeel Onderwijs. Voor de zomer organiseerde het een debat in...

Schaalvergroting in publieke sector doorgeschoten. Geen voordelen voor kwaliteit.

1-09-2015

Wettelijke maatregelen moeten verdere schaalvergroting in de publieke sector tegengaan. Dat betoogt prof dr. Jos Blank in zijn oratie ‘Illusies over fusies: Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector...