Zoeken Menu

Naleving en handhaving cao-afspraken in kaart gebracht

12-10-2015

Hoe staat het ervoor met de naleving van de cao’s? Daarover heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport ‘Naleving en handhaving cao-afspraken’ uitgebracht. Wanneer de cao niet wordt nageleefd, heeft dat gevolgen...

Doorbreek het keurslijf van de professional

6-10-2015

‘De professionele verantwoordelijkheid en vrijheid van medewerkers in de publieke sector, zoals in het onderwijs en in de zorg, is te veel beknot geraakt, en ook afgestaan.’ Dat schrijft Patrick Banis (directeur Arbeidsmarkt bij het CAOP) in het...

‘Illusies over fusies’ te zien op video

30-09-2015

Hebt u de oratie van Jos Blank ‘Illusies over fusies’ gemist? Of wilt u hem nog eens terugzien? Dat kan nu op de site van de leerstoel ‘Productiviteit publieke sector’. Prof. dr. Jos L.T. Blank, benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze nieuwe...

OR van alle kanten belicht in ‘Lang leve de ondernemingsraad’

25-09-2015

Schaf de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) na 65 jaar toch af, hoor je soms pleiten. Het boek ‘Lang leve de ondernemingsraad’ getuigt juist van een andere overtuigende mening.

Subsidie voor or-initiatieven

25-09-2015

Wilt u als or een stap verder zetten in lastige kwesties, zoals verzuim en het nieuwe werken? Met inhoudelijke ondersteuning van het CAOP en subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen wij u helpen echt verschil te maken. Als...

Steunpunt Integriteitsonderzoek rapporteert over eerste halfjaar.

23-09-2015

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers heeft in het eerste halfjaar van zijn bestaan 49 adviesvragen behandeld, vooral uit het lokale domein. De meeste adviesvragen gaan over vermoedens van belangenverstrengeling en...

Digitaal informatiepunt chroom-6 en Carc

18-09-2015

Iedereen met vragen over het onderzoek naar chroomverf en CARC bij Defensie kan voortaan terecht op de nieuwe website www.informatiepuntchroom6.nl. De site is een initiatief van de Paritaire Commissie Chroom-6, onder voorzitterschap van Ruud...