Zoeken Menu

Breng de OR dichterbij via de smartphone!

23-10-2015

Eén app voor ondernemingsraad en achterban

Alleen fuseren bij aanzienlijke en aantoonbare voordelen

23-10-2015

Schaalvoordelen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) veranderen in schaalnadelen bij schoolbesturen met een jaaromzet van zo’n 40 miljoen euro, ofwel 6.000 studenten. Aldus Jos Blank, hoogleraar aan de Leerstoel Productiviteit Publieke Sector...

‘De cao is toe aan een nieuw leven’

22-10-2015

‘Het instituut cao is na honderd jaar nog steeds stevig verankerd in onze samenleving. Dat kan zo blijven als achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en er ruimte komt voor vernieuwing. De vraag is alleen waar te beginnen en wat te veranderen?’Dat...

Waarom de or er toe doet

13-10-2015

‘De ondernemingsraad is en blijft van grote waarde voor ondernemingen en arbeidsverhoudingen, volgens de auteurs van het boek ‘Lang leve de ondernemingsraad!’. Kritische geluiden zetten aan tot nadenken over hoe het beter kan. Dat leidt tot nieuwe...

Oratie over het mbo 'Vakmensen en bewust vertrouwen' van Marc van der Meer nu als boek

12-10-2015

Bijzonder hoogleraar Marc van der Meer vindt dat het mbo teveel onderbelicht blijft in de discussie over professionalisering van docenten en van hun werkomgeving.

O&O-fonds GGZ per 1 oktober naar CAOP

12-10-2015

Het arbeidsmarktfonds van de geestelijke gezondheidszorg, O&O-fonds GGZ, krijgt sinds 1 oktober ondersteuning van het CAOP. Het bestuur van het fonds heeft voor het CAOP gekozen vanwege de ervaring en synergie met andere fondsen, vooral in de...

Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor kleurrijke generatie

12-10-2015

Betere studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie zijn een dringende noodzaak voor jongeren in het algemeen en meer in het bijzonder voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. De Sociaal Economische Raad (SER) vraagt daar aandacht voor. Volgens...