Zoeken Menu

Enquête werknemers en werkgevers in zorg en welzijn

26-11-2015

Hoe kijken werknemers in de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) aan tegen hun werk? Hoe beleven zij hun inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden? En wat zeggen hun werkgevers over de effecten...

Omgaan met groeiend tekort wijkverpleegkundigen

26-11-2015

Zijn er nu en straks wel voldoende wijkverpleegkundigen om (opnieuw) te fungeren als spil van de zorg in de wijk? En om de bijbehorende taken (zorg indiceren en organiseren) op te pakken? Die vraag is het uitgangspunt voor het onderzoek ‘Vraag en...

De charismatische ondernemingsraad

25-11-2015

Mensen hangen aan je lippen als je iets presenteert. Je voorstellen worden sneller aanvaard. Dergelijke verschijnselen wordt aan charisma gekoppeld: een bijzondere persoonlijke uitstraling of aantrekkingskracht. Kun je doelbewust een staat van...

‘Gerichte gemeentelijke samenwerking beter dan fuseren’

25-11-2015

‘Diverse onderzoeken tonen aan dat het oorspronkelijke plan van het kabinet om gemeenten in de richting van 100.000 inwoners op te schalen, eerder schaadt dan baat. Het gemeentelijke takenpakket is echter divers en de optimale schaal verschilt sterk...

Arbeidsmarktraming onderwijspersoneel 2015-2025

24-11-2015

Hoe ziet de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in het rapport ‘De toekomstige markt voor onderwijspersoneel 2015-2025’. Het rapport schetst...

Medezeggenschap: agressie en geweld voorkomen

24-11-2015

Veel medezeggenschapsleden vinden het thema agressie en geweld belangrijk. Toch wordt het slechts sporadisch besproken en is het doorgaans geen autonoom onderwerp op de agenda. Vaak wordt het thema pas actueel na een incident in de organisatie. Zo...

Monitor Arbeidsmarkt: werkzame personen, banen en vacatures nemen toe

24-11-2015

Mede dankzij de economische groei herstelt de arbeidsmarkt zich steeds verder, zo schetst de Monitor Arbeidsmarkt in oktober 2015. De werkloosheid daalt echter verhoudingsgewijs minder doordat meer mensen op zoek gaan naar werk. Wel werken steeds...