Zoeken Menu

Debatreeks de Balie over ‘ samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ succesvol van start

7-12-2015

Hoe kun je als leerkracht je collega’s enthousiast krijgen voor een vernieuwing? Hoe kun je als schoolleider het team meekrijgen naar een stip op de horizon, terwijl je zelf ook zoekende bent? Op de eerste bijeenkomst in de debatreeks ‘Samen leiding...

Informatiebijeenkomst onderzoek PX-10 op 28 januari 2016

4-12-2015

Op 28 januari 2016 organiseert het ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het onderzoek naar het gebruik van PX-10. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nederlands onderwijs scoort redelijk goed in OESO

3-12-2015

Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdgenoten in andere OESO-landen en de Nederlandse scholen bereiden leerlingen goed voor op de arbeidsmarkt. Dat concludeert de OESO in het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs:...

‘Uitvoering sectorplannen goed op gang’

2-12-2015

Bijna 150.000 deelnemers aan de diverse activiteiten van 76 sectorplannen uit de eerste en tweede tranche zijn per eind september 2015 geregistreerd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van maart 2015. Maar dit...

Voldoende begeleiding, speciaal lesmateriaal en meer onderwijsassistenten nodig voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

2-12-2015

Den Haag, 2 december Veel leraren en docenten denken dat hun school of mbo-instelling nog onvoldoende in staat is om vluchtelingenkinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Zij betwijfelen of zij voldoende tijd hebben voor de begeleiding van...

De kracht van het verschil: diversiteit bij de politie

30-11-2015

De kracht van het verschil. Zo heet het visiedocument van de politie over diversiteit en de aanpak van discriminatie. De visie is gebaseerd op lessen uit het verleden en sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving. In de steeds pluriformer...

Werkgever kan arbodienst aansprakelijk stellen voor fout advies

26-11-2015

Werkgevers zijn in beginsel zelf aansprakelijk voor fouten van arbodienstverleners. Als een werkgever echter schade lijdt door onjuiste advisering van de arbodienst, kan de werkgever die schade verhalen op de arbodienst, zo blijkt uit een uitspraak...