Zoeken Menu

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak afgerond

6-01-2016

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak, dat zich vanaf 2011 inzette om agressie tegen publieke werknemers aan te pakken, is per 1 januari 2016 gestopt. De basissubsidie van het ministerie van BZK liep eind 2015 af. Het expertisecentrum werd...

EU-voorzitter Nederland zet arbeid op de agenda

6-01-2016

Nederland is het eerste halfjaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie. In die periode zet ons land een aantal arbeidsgerelateerde onderwerpen op de agenda, zoals schijnconstructies op het gebied van arbeidsvoorwaarden, oneerlijke concurrentie en...

Zorg en welzijn: aandacht voor werkdruk, agressie en geweld blijft nodig

6-01-2016

De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld) in de sector zorg en welzijn vergt de komende tijd nog veel aandacht. Te meer omdat door de veranderingen in de sector de zorgzwaarte toeneemt. Bovendien krijgen...

Ik een intrapreneur?

22-12-2015

‘Succesvolle organisaties ontwikkelen zich. Ze passen zich aan, aan veranderingen in hun wereld. Ondernemende medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zoek je dan collega’s met ‘ondernemende capaciteiten’ als kernkwaliteit? Of kom je als bedrijf verder...

Oplopend tekort aan hbo-verpleegkundigen en onvoldoende stages in de VVT

21-12-2015

Het tekort aan hbo-verpleegkundigen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) gaat de komende jaren verder oplopen. Het tekort aan wijkverpleegkundigen loopt naar verwachting zelfs op tot 750 à 1000 professionals in 2016. Hoewel het aantal...

Jaarcongres leerstoelen: veel huiswerk voor nader onderzoek

18-12-2015

Hoe voorkomen we 'natte voeten in de polder' in 2020? Met dat thema organiseerden de leerstoelen van het CAOP hun gezamenlijke jaarcongres op 10 december 2015, in de raadzaal van de SER in Den Haag. Van de deelnemers kregen de hoogleraren volop...

‘Buitengewoon normale sturing’ in cao-overleg ambtenaren

18-12-2015

Het cao-overleg in de kabinetssectoren (Rijk, Defensie, Politie en Rechterlijke macht) wordt anders georganiseerd. Het kabinet neemt aanbevelingen over uit het rapport ‘Buitengewoon normale sturing’ van de interdepartementale werkgroep onder...