Zoeken Menu

Verandering in de zorg draait om professionals

26-02-2016

De veranderingen in de zorg vragen om leergierige medewerkers die hun professionaliteit pakken en bestuurders met lef. Maar hoe krijg je medewerkers en bestuurders zover? Dit was een van de vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst...

Nodig zijn, wie wil dat niet?

17-02-2016

‘Gevraagd worden te blijven of te komen werken, wie wil dat niet? Daar krijg je energie van, in alle stadia van je loopbaan. Ook in je baan is het fijn om gevraagd te worden voor een interessante klus of project. Afwachten of dit je overkomt? Ja en...

Rechter volgt oordeel UWV bij bedrijfseconomisch ontslag bijzonder onderwijs

16-02-2016

Werknemers in het bijzonder onderwijs die het niet eens zijn met een ontslag om bedrijfseconomische redenen, kunnen dit aanvechten bij de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 toetst het UWV ook in het bijzonder onderwijs vooraf zo’n ontslag. Een...

Wet normering topinkomens treft doel

10-02-2016

De Wet normering topinkomens (WNT) blijkt doeltreffend. Dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie over 2014, het tweede jaar waarin de wet van kracht is. Voor deze eerste evaluatie hebben bijna 5.800 instellingen de bezoldigingsgegevens van...

Zeven acties voor een toegankelijker arbeidsmarkt en politiek-bestuurlijke participatie van trans* personen

9-02-2016

Het CAOP en Transgender Netwerk Nederland roepen de politiek op het Actieplan `T` voor een toegankelijker arbeidsmarkt en politiek-bestuurlijke participatie van trans*personen te steunen.

Seminar ‘Fusies en samenwerking’: Zijn de grenzen van opschaling bereikt?

5-02-2016

De Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector van Erasmus Universiteit/ CAOP organiseerde op 28 januari het seminar ‘Fusies en samenwerking’. Prof. dr. Jos Blank, hoogleraar Productiviteit in de Publieke Sector, hield een kritische beschouwing...

Seminar ‘Fusies en samenwerking’: Zijn de grenzen van opschaling bereikt?

5-02-2016

De Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector van Erasmus Universiteit/ CAOP organiseerde op 28 januari het seminar ‘Fusies en samenwerking’. Prof. dr. Jos Blank, hoogleraar Productiviteit in de Publieke Sector, hield een kritische beschouwing...