Zoeken Menu

Ontwikkeling kinderen groter met meer leren buiten school

14-04-2016

Onderwijswethouder Bert van de Burgt ontvangt de verkenning uit handen Zeki Arslan De invloed van leren buiten de school op de ontwikkeling van kinderen en jongeren groeit als het ‘informeel onderwijs’ meer en beter aansluit bij het gewone...

Simulatiespel voor kerndepartement I&M

14-04-2016

Ondernemingsraden oefenen graag met eigen praktijksituaties, maar daarbij moet ook ruimte zijn voor feedback en reflectie. Om deze aspecten bij elkaar te brengen, heeft het CAOP, speciaal voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een nieuwe...

Workshop over agressie en geweld op de werkvloer

14-04-2016

Intimidatie en pesten op de werkvloer komen helaas nog regelmatig voor. Niet alleen door collega’s en leidinggevenden, ook door klanten en cliënten. Deze vormen van agressie en geweld vormen voor ruim 70 procent van de ondernemingsraden een...

Week van de Veilige Publieke Taak

12-04-2016

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 april is het de week van de Veilige Publieke Taak (VPT) 2016. Tijdens deze week vraagt de overheid extra aandacht voor VPT zaken om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te verminderen. Meer...

BIOS over naar nieuwe Huis voor klokkenluiders

11-04-2016

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) wordt ondergebracht in het toekomstige Huis voor klokkenluiders, dat op 1 juli van start gaat. Bij het Huis kunnen werknemers vermoede misstanden melden en om advies vragen. In aanvulling...

Koninklijke onderscheiding voor BIOS-oprichter Alex Belling

7-04-2016

Alex Belling, oud-medewerker en oprichter van BIOS, heeft een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Aptroot van Zoetermeer ontvangen. Dat is op 5 april gebeurd op het minisymposium ‘Integriteit komt met de jaren’ van BIOS, het...

Flexkrachten nauwelijks op netvlies ondernemingsraad

5-04-2016

Participatie van flexwerkers in de medezeggenschap bij hun opdrachtgevers komt weinig voor. Ook ondernemingsraden lijken zich nauwelijks te buigen over vragen als: Hoe gaan we om met flexibele werknemers? En: Hoe zit het met de arbeidskosten en de...