Zoeken Menu

Beroepscompetentieprofielen verpleging en verzorging vernieuwd

25-04-2016

In de herziene beroepscompetentieprofielen voor verzorgende IG en mbo verpleegkundige zijn nieuwe aspecten van het werk opgenomen. Zoals: de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische...

Monitor Duurzame Inzetbaarheid

22-04-2016

Fysieke belasting lijkt in 2014 bij vier op de vijf werknemers geen risicofactor te vormen voor hun inzetbaarheid. Hoge psychosociale arbeidsbelasting en het onvoldoende ervaren van regelmogelijkheden en sociale steun in het werk echter lijken bij...

Promovendi versterken CAOP-leerstoelen

21-04-2016

‘Wat is de invloed van flexibilisering op arbeidsrelaties in het onderwijs?’ ‘Is werken bij de overheid normaal, bijzonder of ‘from good to great?’ En ‘het primaat van de politiek’. Dat zijn de thema’s van de promovenda en twee buitenpromovendi bij...

De wereld van informele invloed

20-04-2016

Hoe krijg je als OR invloed zonder de formele macht te gebruiken? Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. De formele reflex kan contraproductief werken. Informele invloed is een goed alternatief, zo beschrijft Harry Hartmann (CAOP) in OR...

Trendrapport helpt scholen navigeren tussen trends en hypes

20-04-2016

Welke technologische ontwikkelingen zijn voor scholen de moeite waard om in te investeren? Het is niet altijd eenvoudig hypes te onderscheiden van blijvende ontwikkelingen. Het 'Technologiekompas voor het onderwijs’ van Kennisnet helpt scholen de...

Hoe zal de arbeidsmarkt er in 2040 uitzien?

19-04-2016

Niet de veelbesproken factoren als technologische ontwikkeling, flexibilisering en vergrijzing veroorzaken de grootste veranderingen op de arbeidsmarkt in de komende 25 jaar. Juist de tragere, maar gestage veranderingen die minder in het oog lopen,...

Debat Ien Dales Leerstoel ‘Ambtelijke kernwaarden en integriteitsdilemma’s in de 21e eeuw’

15-04-2016

24 mei 2016 | 16.00 tot 17.00 uur | CAOP in Den Haag. Moet je als ambtenaar in de 21e eeuw meer ondernemend, innovatief en netwerkend opereren? En hoe ga je integer om met bijvoorbeeld sociale media zonder spanningen te veroorzaken?