Zoeken Menu

Laatste plaatsen workshop RI&E

10-06-2016

Op 13 juni start de week van de RI&E. Hebt u zich al ingeschreven voor de gratis workshop RI&E voor ondernemingsraden op donderdag 16 juni? De workshop wordt georganiseerd voor ondernemingsraden die meer willen met Arbo en op zoek zijn naar...

Kansen van een beroepencao voor een veranderende arbeidsmarkt

6-06-2016

Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) en het CAOP starten een verkenning naar de levensvatbaarheid van een beroepsgebonden cao. Die geldt voor een hele beroepsgroep, ongeacht de sector of contractvorm waarin de beroepsbeoefenaren werken. Een...

Mobiliteit tussen sectoren: vaak ingewikkeld maar niet onmogelijk

3-06-2016

Mobiliteit, zeker tussen verschillende sectoren, is voor veel werknemers nog geen voor de hand liggende optie. Toch zijn er, ondanks knelpunten en belemmeringen, ook inspirerende voorbeelden van hoe het wel lukt. Zo bleek uit de discussiebijeenkomst...

Zorg en welzijn goed op weg tegen risico’s psychosociale arbeidsbelasting

2-06-2016

Structurele aandacht voor de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting ontbreekt nog in veel bedrijven. Als positieve uitzondering laat de sector Zorg en welzijn zien dat bewustwording wordt gevolgd door maatregelen. Dat is een van de bevindingen...

Productiviteitsgroei ziekenhuizen veel sterker dan in andere zorgsectoren

2-06-2016

De productiviteitsontwikkeling in de zorg loopt tussen 1980 en 2013 per sector sterk uiteen. Absolute koploper is de ziekenhuissector. De productiviteit van de ziekenhuizen stijgt tussen 1980 en 2013 met 83 procent. Dat is veel hoger dan in de...

Vooral vragen over belangenverstrengeling aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

1-06-2016

De vragen van politieke bestuurders aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers gaan voor het merendeel van de gevallen over belangenverstrengeling. Dat staat in het Jaaroverzicht 2015 van het Steunpunt. In dat jaar hebben...

Biseksuele werknemers hebben meer moeite op arbeidsmarkt

31-05-2016

Biseksuele werknemers hebben vaker een tijdelijk contract, ervaren op het werk meer conflicten en ongewenst gedrag, hebben meer burn-outklachten, een hoger verzuim en zijn ook minder tevreden. Dat blijkt uit de LHBT-monitor 2016 van het Sociaal en...