Zoeken Menu

Gebruik de or achterban app tijdens uw campagne

6-07-2016

Interactie met de collega’s, snel de agenda kenbaar maken of een dringende vraag stellen, met de 'or achterban communicatie app' kan allemaal. U kunt onze nieuwe app nu ook inzetten tijdens de campagnefase van uw or verkiezing. Ter...

Grote opkomst bij de workshop RI&E

6-07-2016

Ruim 35 personen namen op 16 juni deel aan de workshop RI&E voor ondernemingsraden. De startvraag was: wie heeft er een volledige en actuele RI&E waaraan de medezeggenschap een bijdrage heeft geleverd? Opmerkelijk was dat slechts een...

Nieuw onderzoek naar carrièreperspectieven van leraren

4-07-2016

Op verzoek van het ministerie van OCW is het CAOP is een onderzoek gestart naar de carrièreperspectieven van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. In het onderzoek kunnen schoolleiders in een enquête laten weten welke invloed de functiemix...

Nieuwe inzichten opdoen na de vakantie? Meld u aan!

4-07-2016

Wilt u na de vakantie een frisse start maken? Er zijn nog plaatsen op twee actuele opleidingen die binnenkort starten. De onderwerpen zijn: ‘Trends in arbeidsverhoudingen’ en 'Trends onderwijsarbeidsmarkt'. Schrijf u in voor een van de...

Is inzet politiek primaat altijd terecht?

4-07-2016

‘Over de inhoud en daarmee het toepassingsbereik van de term ‘primaat van de politiek’ bestaat onduidelijkheid. Daardoor wordt het begrip te pas en te onpas ingezet. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, om te onderbouwen dat de ondernemingsraad geen...

Mag de organisatie de uren van de bedrijfsarts verminderen?

30-06-2016

‘Onze organisatie vermindert het aantal uren van de bedrijfsarts. Welke rechten heeft de OR hierin?’ Dat is een van de vragen in de rubriek Vraag en antwoord van het Praktijkblad Ondernemingsraad, editie februari 2016. Het CAOP beantwoordt vragen...

De effecten van technologische ontwikkelingen op het ambtelijk werk

28-06-2016

Grotendeels automatisch ingevulde belastingaangiften. De politie die op straat met een handheld device direct kentekens kan checken. De Basisregistratie Personen. We lezen over de robotisering, die volgens het ene bericht economische kansen biedt,...