Zoeken Menu

‘Overheid organiseert participatie op manier die voor hoogopgeleiden meest toegankelijk is’

30-10-2018

Bestuurders willen dat burgers participeren in besluitvormingsprocessen, maar moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Burgers willen meedenken over beleid, maar verwachten ook een krachtdadige overheid. Inspraak kan leiden tot aangepaste...

CAOP draagt bij aan onderwijs op maat

29-10-2018

Voor jongeren kent het huidige beroepsonderwijs doorlopende leerlijnen om een mbo- of hbo-diploma te halen. Om volwassenen een kans te bieden in het beroepsonderwijs, is een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben...

Trends over kosten en prestaties van de publieke sector nu voor iedereen online toegankelijk

18-10-2018

Onderwijs, gezondheidszorg, politie en justitie en infrastructuur: veel publieke diensten worden geheel of gedeeltelijk betaald met belasting- en premiegeld. Welke prestaties leveren ze daarvoor en betalen we daar nu meer of minder voor dan vroeger?...

Angelien Eijsink nieuwe voorzitter bestuursraad CAOP

16-10-2018

Angelien Eijsink is met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de bestuursraad van het CAOP. Zij volgt daarmee Klaas de Vries op, die deze functie 12 jaar heeft bekleed. Met Angelien Eijsink krijgt de bestuursraad wederom een voorzitter...

Hindert ervaren werkdruk het bieden van kwalitatief goed onderwijs in het mbo?

15-10-2018

Ongeveer driekwart van de docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ervaart een hoge werkdruk. In hoeverre dit docenten hindert in het geven van goed onderwijs en de leerprestaties van studenten beïnvloedt, is in het mbo niet onderzocht. In...

Vijf integriteitslessen die we kunnen trekken uit de Vindicat-affaire

11-10-2018

Bestuursleden van de Groningse studentenvereniging Vindicat krijgen niet langer financiële ondersteuning van de universiteit en hogeschool. Het is de vereniging volgens de accreditatiecommissie niet gelukt om de gewenste cultuuromslag te bereiken....

Lerarentekort in Duitsland en België dubbele oorzaak

9-10-2018

Ook Zweden, Duitsland, België en Frankrijk kennen een lerarentekort. De Telegraaf heeft er op 5 oktober een artikel aan gewijd. Nederlandse leraren in het buitenland vertellen over de tekorten daar en over oplossingen. In Zweden steekt de overheid...

< Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 >