Zoeken Menu

Klokkenluiders: wat hebben Nederland en buurlanden wettelijk geregeld?

26-10-2016

De Wet Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Het ‘Huis’ is officieel geopend op 4 juli. Volgens de wet moeten bovendien alle organisaties waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, een regeling hebben voor het omgaan met...

Werkgeversenquête zorg en welzijn

17-10-2016

Ruim de helft van de Nederlandse werkgevers in de zorg en welzijn vindt dat de werkdruk binnen de eigen organisatie is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt een enquête die het CAOP heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma...

Uw mensen met plezier, gezond en vakkundig aan het werk met ESF-subsidie

17-10-2016

Deze maand buigen veel organisaties zich over de opgaven en uitdagingen van komend jaar. Herkent u een van onderstaande vragen en wilt u er actief mee aan de slag? Vraag dan van 14 tot 25 november subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds. Het...

Scholing ondernemingsraden veelal zonder visie

17-10-2016

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van ondernemingsraden, maar veel OR’en hebben geen duidelijk beeld van de scholing die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Twee derde van de OR’en heeft geen scholings- of ontwikkelingsplan. Als er...

Column Barend Barentsen: ‘Heftige reflectie’ over de normalisering rechtpositie ambtenaar

10-10-2016

Wat de normalisering van de rechtpositie van de ambtenaar betreft, doet de Eerste Kamer zijn bijnaam ‘Chambre de réflection’ zeker eer aan. De Tweede Kamer aanvaardde het wetsvoorstel vroeg begin 2014 en inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Ook...

White Paper: wetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’

30-09-2016

Op 27 september is het initiatief wetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ door de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling (re- en dupliek) wordt voortgezet op 25 oktober 2016.

Leeswijzer bij uitspraak Van Rey

27-09-2016

‘Gerommel, poppenkast, grens overschreden, fout, in zakken verdwijnen. Met regelmatig zeer duidelijke taal biedt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak-Van Rey spraakmakende jurisprudentie die organisaties verder kan helpen om een...