Zoeken Menu

Veelgestelde vragen en leercirkels over uitvoering Participatiewet

25-11-2016

Wie is verantwoordelijk voor ondersteuning naar regulier werk? Welke instrumenten zijn er op het gebied van arbeidsondersteuning? Welke fiscale en andere instrumenten zijn er voor werkgevers? Antwoorden op deze en veel andere vragen staan in het...

CPB: mogelijke oplossingen om nadelen flexwerk te beperken

24-11-2016

De toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft economische voor- en nadelen. De nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er zijn oplossingen denkbaar om die nadelen van flexibel werk te beperken. Dat...

Week van de werkstress: sociale werkbedrijven pakken pestgedrag op het werk aan.

18-11-2016

1 op de 13 werknemers wordt gepest. Pesten op de werkvloer of daarbuiten, bijvoorbeeld via social media, zet het werkplezier onder druk en kan grote gevolgen hebben voor medewerkers.

Voorzieningenrechter over initiatiefwetsvoorstel Normalisering: overleg met vakcentrales voor bekrachtiging niet verplicht

17-11-2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft een vordering in kort geding van de vakcentrales van overheidspersoneel afgewezen. De vakcentrales vorderden dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het wetsvoorstel...

Week van de werkstress … ehhe… het werkplezier! Tips binnen handbereik

17-11-2016

Het is dan wel de week van de werkstress, eigenlijk heb ik het liever over de week van het werkplezier. Een positieve benadering werkt vaak beter. De Dalai Lama zei het zo: “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”...

I-deal voor elk or-lid

16-11-2016

Onduidelijke of verkeerde beeldvorming over tijdsbesteding en faciliteiten is een heel belangrijke reden voor medewerkers om zich niet kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad. Is het niet beter om op een andere manier met faciliteiten om te...

Verkenning ‘Parlementaire aandacht voor integriteit’ bevat analyse van Kamervragen

15-11-2016

Stellen Tweede Kamerleden proactief vragen over integriteit in de Kamer? Of is de aanleiding vooral een vermoede integriteitsschending die in het nieuws is gekomen? Welke type schendingen stellen Kamerleden aan de orde? Voor de verkenning...