Zoeken Menu

Nieuw: zorgmagazine

16-12-2016

Verjonging in de medezeggenschap van de gehandicaptenzorg. Innovatieve Haagse wijkzorgteams. Effecten van toenemende technologie bij de groeiende zorgvraag. Het zijn slechts enkele van de onderwerpen in het nieuwe e-magazine van het CAOP, geheel...

Flex minder flex, vast minder vast

12-12-2016

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid maakt steeds meer gebruik van zzp’ers, gedetacheerden en andere flexibele krachten. Die flexibilisering stelt met name HR-afdelingen voor nieuwe vragen. Waar zetten we flexkrachten wel voor in en...

Workshop losdenken levert veel tips op!

9-12-2016

De workshop losdenken, die Harry Hartmann en Tineke Visser presenteerden op de OR Informatie workshopdagen in november, heeft veel tips opgeleverd. Cursisten deden de naam van de workshop eer aan en gingen helemaal los. Een aantal voorbeelden. Hoe...

Onderzoek door CAOP en ROA: Leraren kritisch over carrièreperspectief

7-12-2016

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs zijn kritisch over hun vooruitzichten op een onderwijscarrière. De meesten beoordelen hun carrièreperspectief als matig tot slecht. Ook schoolleiders vinden dat zij leraren weinig perspectief kunnen...

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen?

6-12-2016

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid. Instemmingsrecht over pensioenen betreft voorgenomen besluiten over: de hoogte van de opbouwpercentages en de...

Eén op drie ambtsdragers vermoedt integriteitsschending

2-12-2016

Ongeveer één op de drie politieke ambtsdragers vindt dat collega-ambtsdragers de regels rond integriteit niet altijd naleven. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en...

CAOP verzorgt gastcollege opleiding Bestuurskunde EUR

2-12-2016

Het CAOP gaat een bijdrage leveren aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In een gastcollege zal het CAOP relevante integriteitsvraagstukken presenteren aan tweedejaars studenten Bestuurskunde. Het gastcollege is...