Zoeken Menu

Inzetbaarheid inzichtelijk voor ondernemingsraad

13-01-2017

Om te zorgen dat medewerkers goed, gezond en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst, is nodig dat werkgevers betrokken zijn en investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemingsraad. Die kan...

Het kort geding van de vakcentrales over de rechtspositie van ambtenaren

4-01-2017

De vakcentrales van overheidspersoneel probeerden eind 2016 in een kort geding om bekrachtiging van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren te verbieden, zolang de minister van BZK hierover met hen nog geen overeenstemming had...

De controlerende taak van de OR

4-01-2017

Waaruit bestaat de controlerende taak van de OR? Moeten ondernemingsraden bijvoorbeeld ook toezicht houden op de algemene gang van zaken, financiën en strategie van hun organisatie? In het Praktijkblad Ondernemingsraad van oktober geeft OR-adviseur...

Integriteit in het DNA

29-12-2016

In het vakblad Sociaal Bestek verscheen in december een artikel van Marjolein van Dijk en Suzanne van Kleef over integriteit in het sociaal domein. Lees welke bijzondere aandachtsgebieden en kwetsbaarheden deze sector heeft als het gaat om...

Kansen in de aanpak van ziekteverzuim

29-12-2016

Voor de medezeggenschap is het vaak lastig om grip te krijgen op factoren die het ziekteverzuim beïnvloeden. Ondernemingsraden bij de sociale werkbedrijven (SW) hebben ervaren dat het ‘verzuimmodel’ goed bruikbaar kan zijn als checklist voor de...

Technologie kost banen, maar verrijkt ook functies

29-12-2016

Bij plannen voor invoering van technologie die raakt aan de taakinhoud, moet de medezeggenschap vanaf dag één zijn rol opeisen. Dat bepleit bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen Jaap Uijlenbroek in OR informatie van november.‘Technologische...

15e SCOOR-certificaat voor CAOP

23-12-2016

Stichting SCOOR heeft haar vijftiende certificaat uitgereikt, aan het opleidingsinstituut van het CAOP uit Den Haag. Het CAOP is gecertificeerd voor de duur van drie jaar, voor zowel zijn maatwerktrainingen als de standaardcursussen. Het certificaat...