Zoeken Menu

Haagse professionals uit zorg, welzijn en van de gemeente starten nieuwe samenwerking

3-02-2017

Topmedewerkers van twaalf verschillende sociale wijkzorgteams starten vandaag de ‘ZorgCrossOver’. Ze ontwikkelen baanbrekende initiatieven voor zorg op lokaal niveau. De start is in Den Haag, maar het initiatief is een voorbeeld voor de zorg in heel...

Een krachtige OR richt zich op een sterk bestaand beleid

1-02-2017

Veel ondernemingsraden zien het geven van advies of het instemmen met nieuw beleid en nieuwe regelingen als hun kerntaak. Maar de grote kracht van een OR ligt in het stimuleren van bestaand beleid. Deze bevorderende en bewakende taak staat...

Zweeds regionaal cao-overleg voorbeeld voor Nederland?

31-01-2017

De Zweedse en de Nederlandse arbeidsmarkt komen op veel vlakken overeen, maar vertonen ook grote verschillen. Dat bleek tijdens het werkbezoek dat het CAOP en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in januari samen organiseerden voor Zweedse...

Minister streeft naar normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020

25-01-2017

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft ernaar de normalisering van de ambtelijke rechtspositie vanaf 1 januari 2020 in te voeren. De minister heeft op 20 januari een brief over zijn invoeringsplannen naar de...

Jaarcongres nieuwe stijl: Dag en Nacht van de Integriteit

23-01-2017

De Dag en Nacht van de Integriteit, zijn dit jaar op 12 en 13 april. Het CAOP organiseert het congres in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Ien Dales Leerstoel....

Kennisdelen over Nederlands als tweede taal voor vluchtelingenkinderen

19-01-2017

Hoeveel tijd en wat heeft een kind nodig om de Nederlandse taal te leren? De instroom van vluchtelingenkinderen in het onderwijs vestigt opnieuw de aandacht op het belang van het geven van Nederlands als tweede taal. Alleen als zij onze taal goed...

Veel ondernemingsraden zochten hulp bij conflict

16-01-2017

De afgelopen vijf jaar heeft een groot aantal ondernemingsraden een of meer conflicten over medezeggenschap gehad waar ze niet uit kwamen zonder extern advies. Het ingeroepen advies was divers van aard. De meeste ondernemingsraden klopten aan bij...