Zoeken Menu

Agressie en geweld is thema voor ondernemingsraden

23-02-2017

‘Om de strijd met agressie en geweld preventief aan te gaan, heeft de ondernemingsraad tal van mogelijkheden.’ Dat schrijft Jo Scheeren (CAOP) in ‘Agressie en geweld is een thema voor ondernemingsraden’, het vierde hoofdstuk van het nieuwe boek...

Ondernemingsraad kan via zes knoppen ziektepreventie bevorderen

21-02-2017

Voor de medezeggenschap blijkt het ‘verzuimmodel’ goed bruikbaar als checklist voor de belangrijke fasen in de aanpak van ziekteverzuim. Het werkt stimulerend om bij de overlegvergadering systematisch de ‘knoppen’ langs te lopen. Die ervaring...

Project ‘Anders denken, anders doen’ voor grotere bijdrage lager opgeleiden aan ouderenzorg

17-02-2017

In de ouderenzorg zijn veel banen voor lager opgeleide professionals verdwenen, terwijl ouderen allerlei vormen van ondersteuning nodig hebben. Met het steeds ouder worden en langer thuis wonen, nemen hun zorgvragen toe en zijn ze ook ingewikkelder....

Meer grip op vakmanschap bij leraren

16-02-2017

Welke factoren zijn van invloed op het ontwikkelen van vakmanschap? Elkaar aanspreken op wat je voor de leerlingen en de maatschappij wilt bereiken, werkt motiverend en geeft richting aan vakmanschap. Ook betrokkenheid bij de organisatie doet dat en...

Eerste ingrediënten voor nieuwe cao Provincies

10-02-2017

CAOP en HS Arbeidsvoorwaarden hebben een tweedaagse sessie begeleid waarin sociale partners in de sector Provincies in co-creatie aan de slag zijn gegaan met een nieuwe cao. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar...

Start Haagse ZorgCrossOver met Sociale Wijkzorgteams mondt uit in drie thema’s

10-02-2017

Dagbesteding, Bemoeizorg & zelfbeschikking en de Positionering van het Sociale Wijkzorgteam zijn de drie thema’s waarmee topmedewerkers van twaalf verschillende sociale wijkzorgteams aan de slag gaan. Zij doen dat binnen het project...

De bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad

10-02-2017

‘Artikel 28 lijkt een beetje het stiefkindje van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar het biedt verrassende handvatten om op een zinvolle, soms zelf zinvollere, manier bij te dragen aan de ‘onderneming in al haar doelstellingen’ (artikel 2...