Zoeken Menu

Duidelijkheid over arbeidsmarktthema’s in verkiezingsprogramma’s

8-03-2017

Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de actuele arbeidsmarktthema’s? Waar maken ze zich de meeste zorgen over en waarom? En wat stellen ze concreet voor om deze arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken? Hebt u nog onvoldoende overzicht? Geen...

Leerlingenkrimp geen invloed op doelmatigheid onderwijshuisvesting door gemeenten

7-03-2017

Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Doelmatig huisvesten’ van IPSE Studies (CAOP/TU Delft). Daarin zijn de...

'Met een blik op het verleden' over wat wel en niet werkt in aanpak lerarentekorten

6-03-2017

'Met een blik op het verleden' over wat wel en niet werkt in aanpak lerarentekortenDe komende jaren neemt de behoefte aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo toe. Veel leraren gaan met pensioen terwijl er onvoldoende studenten...

Ministerraad stemt in met bekrachtiging wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

3-03-2017

Op 24 februari 2017 heeft de Ministerraad ingestemd met de bekrachtiging van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat de Koning en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dit...

Oratie prof. Zeger van der Wal: De overheidsmanager in de 21e eeuw

3-03-2017

Managers in de (semi-)publieke sector werken in een omgeving die steeds complexer en meer onvoorspelbaar wordt. Dit vraagt om nieuwe kennis en competenties, maar biedt ook enorme kansen. Dat betoogt Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar...

De ondernemingsraad van Goodwillcentra Amsterdam als wegwijzer

2-03-2017

‘Alleen controleren is een doodlopende weg. Met zijn allen hebben we direct na de verkiezingen besloten het roer om te gooien en zijn we gaan omdenken.’ René Goldschmeding en Margreet Plukkel, van de ondernemingsraad van Goodwillcentra Amsterdam,...

Parlementaire aandacht voor integriteit: belangrijk of bijzaak?

1-03-2017

Hebben volksvertegenwoordigers in Nederland wel aandacht voor integriteit bij overheidsinstanties en bedrijven? En hoe belangrijk is het eigenlijk dat zij zich hier hard voor maken? In een column in HR Overheid waarschuwen CAOP-adviseur Marjolein...