Zoeken Menu

Veranderende samenleving vergt meer dan touwtje uit de voordeur

11-04-2017

De boze witte man lijkt ook Nederland in zijn greep te hebben. Hoe komt dat en wat valt eraan te doen? Volgens socioloog Wim Dekker (Christelijke Hogeschool Ede – CHE) is er meer nodig dan een touwtje uit de voordeur. In het magazine ‘Scherp’...

Mag de OR het eigen mandaat verlengen?

11-04-2017

‘Onze OR gaat binnenkort over de termijn van drie jaar heen. Mag dat zonder de werknemers in te lichten?’ Dat is een van de vragen in de rubriek Vraag en antwoord van het Praktijkblad ondernemingsraad, editie november 2016. Het CAOP beantwoordt in...

CAO′s in transitie?

7-04-2017

Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP, en Paulien van der Meulen, senior adviseur CAOP, pleiten samen met Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden voor meer mogelijkheden tot zelfregie in cao’s in zorg en welzijn. Dat doen zij...

Onafhankelijk onderzoek moet onderste steen boven halen

7-04-2017

Onafhankelijk onderzoek is gestart naar mogelijk contact van tewerkgestelden met Chroom-6 en de eventuele gevolgen daarvan. De gemeente Tilburg heeft daarvoor het CAOP gevraagd dit traject op verschillende manieren te ondersteunen. Langdurig...

Koppel zekerheid aan mensen, niet aan contractvormen

5-04-2017

Zekerheid moet worden gekoppeld aan mensen, niet aan contractvormen. En ook de sectorale indeling van het arbeidsmarktlandschap moet op de schop. Dat zijn twee van de uitkomsten van de dialoogtafel ‘Modernisering van de arbeidsmarkt’, op 13...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd, referendabel en gepubliceerd

3-04-2017

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 123). Twee weken eerder had minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) al in de Staatscourant (nr. 15250) bekendgemaakt...

Iedere stem telt! Vier tips voor hoge opkomst OR-verkiezingen

30-03-2017

Een grote opkomst tijdens de OR-verkiezingen getuigt van betrokkenheid van de medewerkers bij de medezeggenschap én leidt tot een representatieve samenstelling van de OR. Dat betekent dat ook uw bestuurder niet om de OR heen kan en de raad serieus...