Zoeken Menu

De integere ondernemingsraad

18-04-2017

‘Speel als or niet het geweten van de organisatie. Medewerkers moeten vooral zelf nadenken. Maar als or kun je wel meedenken over het integriteitsbeleid en het ook agenderen.’ Dat zegt Jitse Talsma (Huis voor Klokkenluiders) in ‘De integere...

‘Vechten tegen spoken in de mist’ revisited

18-04-2017

Onder de titel ‘Vechten tegen spoken in de mist?’ verscheen begin 2013 in het Nederlands Juristenblad (NJB) een artikel over (juridische) knelpunten bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken en bij de rechtsbescherming tegen de resultaten van die...

2016: Omslagjaar in arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

14-04-2017

2016: Omslagjaar in arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Het jaar 2016 is voor de sectoren Zorg en Welzijn, en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) een omslagjaar, dat blijkt uit het integrerend rapport van onderzoeksprogramma...

Relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector

13-04-2017

De relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector. Dat is het thema van het jubileumcongres van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies), op 1 juni in Nieuwspoort, Den Haag. IPSE Studies, een...

Doe-agenda Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteit

13-04-2017

Goede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. De urgentie is hoog, want op de arbeidsmarkt ontstaan krapte en moeilijk vervulbare vacatures. Daarom werken...

Ambtelijk vakmanschap stimuleren is bijzondere taak ondernemingsraad

12-04-2017

De medezeggenschap heeft in ambtelijke organisaties een belangrijke rol te vervullen bij het borgen van het ambtelijk vakmanschap. Dat betoogt Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Belastingdienst en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke...

Veranderende samenleving vergt meer dan touwtje uit de voordeur

11-04-2017

De boze witte man lijkt ook Nederland in zijn greep te hebben. Hoe komt dat en wat valt eraan te doen? Volgens socioloog Wim Dekker (Christelijke Hogeschool Ede – CHE) is er meer nodig dan een touwtje uit de voordeur. In het magazine ‘Scherp’...