Zoeken Menu

Waarom kiezen steeds minder leerlingen voor aardrijkskunde?

3-05-2017

Sinds de invoering van de Vernieuwde Tweede Fase in het voortgezet onderwijs, kiezen steeds minder leerlingen in de bovenbouw voor het schoolvak aardrijkskunde. Dat komt omdat ze geen goed beeld hebben van het vak en denken dat het niet nuttig en...

Meer maatwerk van lerarenopleidingen

3-05-2017

Door het tekort aan docenten worden er steeds meer verschillende doelgroepen voor de lerarenopleidingen geworven. Dit vraagt om flexibelere lerarenopleidingen, met maatwerk voor startende studenten. Die flexibiliteit stelt wel eisen aan de...

Bevorderende taak maakt veel nieuw beleid overbodig

1-05-2017

De bevorderende taak (ook wel zorgtaak) van de ondernemingsraad is lang niet zo bekend als het adviesrecht en het instemmingsrecht, maar volgens Johannes Kooistra (CAOP) even belangrijk.In hoofdstuk 16 van het nieuwe boek ‘Papieren tijger met...

Eerste Nacht van de Integriteit zal niet de laatste zijn

21-04-2017

‘Fouten maken mag, het gaat erom hoe je ermee omgaat.’ De eerste Nacht van de Integriteit, op woensdagavond 12 april, trok bestuurders van waterschappen, gemeenten, provincies en andere organisaties. In een open dialoog bespraken zij de cruciale rol...

Integratiebeleid hoger opgeleiden nog beperkt in Europa

20-04-2017

Landelijk integratiebeleid in Europa is meestal niet specifiek gericht op hoger opgeleiden. Er zijn wel lokale initiatieven voor hoogopgeleiden, bijvoorbeeld van universiteiten. Dat blijkt uit een studie in antwoord op een vraag in de Kennisrotonde...

Maak je druk om werkdruk

20-04-2017

Volgens onderzoek van TNO en CBS heeft een op de zeven medewerkers last van burn-out-klachten. Beleidsmatige aanpak van werkdruk en -stress is gewenst, schrijft Harry Hartmann (CAOP) in OR Informatie. Als de OR het verschijnsel wil aanpakken, dan is...

Is uw werkomgeving sociaal veilig?

20-04-2017

Sociaal veilige werkplekken zijn belangrijk voor werknemers èn werkgevers. Hoe kunt u zorgen voor interne en externe veiligheid, zodat agressie en geweld, pesten, discriminatie, diefstal en vernielingen (door zowel bezoekers als eigen collega’s)...