Zoeken Menu

Aantal integriteitsonderzoeken een goede graadmeter?

24-07-2017

Het NRC Dagblad heeft op 11 juli cijfers gepubliceerd over het aantal integriteitsonderzoeken bij de provincies in de periode 2012 tot en met 2016. In deze periode hebben de provincies in totaal 66 in – en externe integriteitsonderzoeken laten...

Scholen stappen af van traditionele groepen met juf of meester

21-07-2017

'Zeker 100 basisscholen in het hele land hebben het traditionele schoolsysteem overboord gegooid. Ze laten het lesgeven in vaste groepen los en zijn overgestapt op zogenoemde units. Daarna gaan ze in kleine groepjes aan het werk.' Dit is te lezen in...

Jubileumsymposium van de AGFA

20-07-2017

De AGFA nodigt u graag uit voor het jubileumsymposium op 17 november 2017 (14.00 – 17.00 uur) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.  Een middag waarbij vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sectoren Rijk,...

Gevolgen ontslag bepalend voor hoogte billijke vergoeding

17-07-2017

Wanneer de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld bij een onvrijwillig ontslag, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding ook een 'billijke vergoeding' toekennen. Maar wat bepaalt de hoogte van deze vergoeding? De Hoge Raad heeft onlangs...

In 1 of 2 dagen ‘Genormaliseerd arbeidsrecht’-expert

16-07-2017

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie? Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het in de tweedaagse leergang ‘Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren’ of de gelijknamige...

Aan het werk voor ouderen!

12-07-2017

De Arbeidsmarkt 2023 is een feit. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen hebben ActiZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de...

Van een wet met contractuele trekjes naar een contract met wettelijke trekjes

12-07-2017

Worden ambtenaren gewoon of blijven ze een beetje bijzonder als ze in 2020 onder cao’s gaan vallen? Daarover sprak Barend Barentsen tijdens het openbaar congres over normalisering van de ambtelijke rechtpositie op 22 juni bij het CAOP in Den Haag....