Zoeken Menu

Integriteit in de avond – integriteitsdebat voor volksvertegenwoordigers

4-10-2017

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid van de sociale media kan de...

Presentatie en dialoog met Arabische rekenkamers over integriteit

4-10-2017

Op uitnodiging van de Algemene Rekenkamer brengt een delegatie van Arabische rekenkamers een vijfdaags werkbezoek aan Nederland. Zij wil onder andere leren over integriteitsmanagement en risicoanalyse, gebieden waarop het CAOP deskundig is....

Betere positie van beroepsgroepen in de cao voor gelijk speelveld vast/flex

4-10-2017

Het beroep in de sector- of bedrijfscao meer positie geven, draagt bij aan een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. Dat is een conclusie in ‘Het beroep in de cao. Een verkenning naar de mogelijkheden van een beroepencao’ van...

Workshop personeelsbeleid op conferentie over (integrale)kindcentra

25-09-2017

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zoeken elkaar op om een (integraal) kindcentrum (IKC) te worden. Maar hoe pak je zo’n verandering aan? Tijdens ‘De nieuwe IKC conferentie’, van onderzoeks- en adviesbureau Sardes op 24 november,...

‘Masters’ in het nieuwe ambtenarenrecht

25-09-2017

Wat betekent de WNRA voor betrokkenen in de praktijk? Die vraag stond centraal tijdens de eerste aflevering van de CAOP-masterclass ‘Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren’ op 19 september. HR-functionarissen, beleidsmedewerkers,...

Meerderheid OR stapt op. Wat nu?

21-09-2017

Een meerderheid van onze OR heeft het vertrouwen in de bestuurder opgezegd en is ook per direct uit de OR gestapt. Er zijn nu nog twee leden over. Hoe verder vraagt een OR aan het CAOP? Als er onvoldoende leden zijn om het vastgestelde quorum...

Ik voel me aangesproken

21-09-2017

Wie gaat er over de richting waarop je jezelf ontwikkelt? Jij? En kunnen afspraken in je cao daar bij helpen? Daarover gaat de nieuwste column van Joke Dekker. Zij is adviseur employability, arbeidsverhoudingen en cao-vernieuwingen. Dekker...