Zoeken Menu

Regeerakkoord belooft gamechangers in arbeidsmarktbeleid, maar niet in openbaar bestuur

24-10-2017

De potentieel grote veranderingen, oftewel gamechangers, in het nieuwe regeerakkoord zijn vooral te vinden in het voorgestelde arbeidsmarktbeleid. Fundamentele herzieningen zijn vrijwel afwezig als het gaat om de kwaliteit in de publieke sector. Dat...

Leergang Toekomstgericht en Transformationeel Leiderschap in het (Funderend) Onderwijs

20-10-2017

Hoe geeft bestuur en toezicht invulling aan toekomst en transformationeel leiderschap in het funderend onderwijs? Dat is de kernvraag van een serie van 4 interactieve colleges over trends in het funderend onderwijs en de rol van bestuurders en...

AGFA-symposium over vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren

16-10-2017

Heeft de normalisering van de rechtspositie gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren? Hoe beïnvloeden (sociale) media die vrijheid? Dat zijn thema’s op het 25-jarig jubileumsymposium ‘Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting voor...

Flexibele werknemers in het primair onderwijs. (N)iets nieuws onder de zon?

11-10-2017

Discussie over de inzet van flexibele werknemers in het primair onderwijs, zoals uitzendkrachten, lijkt iets van nu, anno 2017. Toch wordt binnen het primair onderwijs al meer dan 25 jaar gesproken over de inzet van flexibele krachten. Zelfs de...

Carrière in het onderwijs? Meer dan een promotie

5-10-2017

Hoe kijken leraren aan tegen hun carrièreperspectieven? Welke mogelijkheden bieden scholen aan leerkrachten om carrière te maken voor de klas? Welke impact heeft het beleid rondom de functiemix hierop? Het ministerie van OCW startte een onderzoek....

Beleid doet te weinig met productiviteit

5-10-2017

In het Nederlandse beleid is te weinig aandacht voor productiviteit. De minister van Financiën belooft de Tweede Kamer daar verandering in te brengen, maar zonder een cultuuromslag gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Dat is een belangrijke...

Integriteit in de avond – integriteitsdebat voor volksvertegenwoordigers

4-10-2017

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid van de sociale media kan de...