Zoeken Menu

Koester de motivatie van werknemers in de publieke sector

23-11-2017

‘Het menselijk kapitaal wordt cruciaal. De intrinsieke motivatie van werknemers om in de publieke sector te werken, moeten we koesteren. Gemotiveerde mensen zijn tevreden en presteren goed’. Dat stelt Corina Hendriks, senior onderzoeker bij het CAOP...

Meer focus van politici op kwaliteit openbaar bestuur nodig

21-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden...

Jonge academici analyseren belemmeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt

14-11-2017

De transitie van school naar werk is in Nederland niet effectief ingericht. Europese landen halen met andere beleidsinstrumenten betere resultaten voor jongeren met een arbeidsbeperking. De meeste nieuwkomers volgen een taalniveau dat niet aansluit...

Forse verschillen in de doelmatigheid van het gemeentelijke wegbeheer

13-11-2017

Gemeenten verschillen flink in de kostendoelmatigheid van hun wegbeheer. De gemiddelde doelmatigheid bedraagt 78 procent. Veel gemeenten kunnen het wegbeheer op het eerste gezicht nog doelmatiger inrichten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wegen...

De smaak van succes

7-11-2017

Ondernemingsraden nemen zich jaarlijks een aantal doelen voor. Wat is het recept om de juiste doelen te stellen? En hoe voorkom je dat de voornemens als een plumpudding inzakken? Het is net als bij goede voornemens: hoe concreter ze zijn, des te...

Wat maakt een mbo-school een lerende instelling?

7-11-2017

Het beroepsonderwijs staat in het centrum van de belangstelling, maar de aandacht gaat vooral naar de inhoud van het programma. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs zijn op de achtergrond geraakt. Dit schrijven onderwijskundigen Ellen...

Positieve slotbrief Plasterk over normalisering rechtspositie ambtenaren

1-11-2017

De vakcentrales van overheidspersoneel en de sectorwerkgevers worden formeel geraadpleegd bij concrete aanpassings- en invoeringswetsvoorstellen over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Dat zegt Ronald Plasterk als demissionair...