Zoeken Menu

Naar een organisatie met meer diversiteit

12-01-2018

Veel overheidsorganisaties worstelen met hun diversiteitsbeleid. Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers met een niet-westerse achtergrond, met een arbeidsbeperking of een bepaalde leeftijdsgroep: het ombuigen naar meer diversiteit en...

Naar een lerend bestel in het mbo

12-01-2018

'In het mbo is er behoefte aan een proces van ‘gedelegeerde verantwoordelijkheid’. Medewerkers willen meer eigen zeggenschap en vragen om een nieuw systeem van zelf organiseren. Bij de veranderingen in de arbeidsmarkt, horen andere ontwikkel- en...

Forse productiviteitsgroei netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen

10-01-2018

De productiviteit van de netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen is de afgelopen decennia fors toegenomen. Tussen 1980 en 2015 bedraagt de gemiddelde productiviteitsgroei 1,5 à 2 procent per jaar. De belangrijkste aanjager van de groei is...

De OR als genie – blog van Tineke Visser

19-12-2017

Bestuurders mogen de OR meer inzetten als genie. Want zoals een genie zich kundig door een mijnenveld manoeuvreert en gevaren signaleert, zo vervullen ondernemingsraden een dergelijke signalerende functie in organisaties. Als het bestuur of directie...

Als or de ruiter en olifant aanspreken in de bestuurder

14-12-2017

Is de gesprekspartner van de or continu een logische denker? Kan een or de bestuurder altijd beïnvloeden met rationele argumenten en redelijke gesprekken? OR-trainer Harry Hartmann vindt dat je ook de emotionele snaar moet raken, zegt hij in het OR...

Seminar: Leren van 70 jaar integriteitskwesties

12-12-2017

Fraude, corruptie en omkoping zijn van alle tijden. Wat kenmerkt integriteitskwesties en welke lessen kunnen we leren van spraakmakende zaken van de afgelopen zeventig jaar? Dr. Toon Kerkhoff (Universiteit Leiden) en dr. Patrick Overeem (Vrije...

Integriteitsincidenten vereisen meer handelingsperspectief voor burgemeesters

11-12-2017

‘Probleem met die integriteitsonderzoeken is dat die geen enkele status hebben. Het zijn vrijblijvende adviezen waartegen een raad ook 'nee' kan zeggen. Bovendien verschillen ze vaak in kwaliteit.’ Dat zegt Hans Groot op 7 december in een artikel in...