Zoeken Menu

Hoe snel moet een or met advies of instemming komen?

28-03-2018

Mag een ondernemingsraad afwijken van een advies- of instemmingstermijn die met de bestuurder is afgesproken? En kan een leidinggevende een vooraf afgesproken verlofperiode van een medewerker annuleren? Deze vragen worden door het CAOP beantwoord in...

Kernwaarden ambtelijk vak verankeren in cao?

23-03-2018

De overgang naar een genormaliseerde ambtelijke rechtspositie vormt een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de kernwaarden van het ambtelijk vak. Dat betogen CAOP-adviseurs Joke Dekker en Corina Hendriks op de site van Platform O. Meer...

Geen hogere gemeentelijke uitgaven aan risicogroepen binnen de publieke gezondheidszorg

22-03-2018

Gemeenten geven binnen de publieke gezondheidszorg niet aantoonbaar meer uit aan risicogroepen. Dat blijkt uit recent onderzoek van IPSE Studies (CAOP/TU Delft) waarbij de uitgaven van gemeenten tussen 2008 en 2016 onder de loep zijn genomen. De...

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

19-03-2018

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der Meer, hoogleraar van het CAOP en de Universiteit Leiden, is dat de kwaliteit van het openbaar bestuur niet per se ten goede gekomen....

Actieprogramma Werken in de Zorg sluit aan op de Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen

15-03-2018

Het op 14 maart gelanceerde actieprogramma Werken in de Zorg van VWS sluit aan op de ‘Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen’ dat werkgevers, werknemers, onderwijs en VWS vorig jaar opstelden. Dat schrijven de bewindspersonen van VWS,...

Hoe blijf je employable? CAOP-adviseur geeft tips

14-03-2018

Om employable te blijven, helpt het om een toekomstbeeld van je eigen functie of beroep te krijgen, schreef CAOP-adviseur Joke Dekker eerder in een blog. Maar hoe doe je dat? En waar te beginnen? In een interview met Intermediair gaat Dekker hier...

Mogelijkheden voor eigen cao’s gemeenten na invoering Wnra

12-03-2018

Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen cao, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt? Of blijven ze werken met een overkoepelende cao, afgesloten door de VNG? Volgens CAOP-hoogleraar Barend Barentsen, staat...