Zoeken Menu

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

30-05-2018

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen....

Tip voor professionals: Samen is het goed te doen

24-05-2018

Soms heb je dat in je werk. Een klus waar je tegenaan hikt. Complex en met hoge eisen van de opdrachtgever. Onderzoeker Karin Jettinghoff en adviseur Joke Dekker van het CAOP trokken samen op bij zo’n klus en dat heeft goed uitgepakt. In een blog...

Lunchlezing: democratie en rechtstaat geen garantie voor goed bestuur

22-05-2018

Een democratisch gekozen overheid, een goed functionerende rechtsstaat, economische groei, een vrije pers en inspraak voor de burgers. Is het voldoen aan al deze kenmerken een voorwaarde voor goed bestuur? Niet per se, constateerde hoogleraar Zeger...

CAOP organiseert opnieuw leergang over toekomstgericht leiderschap in het onderwijs

16-05-2018

Verdergaande digitalisering, de botsing van culturen in de klas en de toenemende segregatie veranderen het onderwijslandschap en -systeem. Daarnaast is het een groot probleem om in het onderwijs de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Wat...

Hoeveel kost een arbeidsconflict?

16-05-2018

In 2017 had 32 % van de werknemers te maken met ten minste één kort- of langdurig conflict, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 van het CBS en TNO. Arbeidsconflicten hebben vaak vervelende gevolgen voor werkgevers: een hoger...

Werkstress aanpakken met de RI&E: workshop voor or-leden

15-05-2018

Werkstress en werkdruk. Wat kan de or eraan doen? En hoe kan de RI&E hierbij helpen? Tijdens de workshop ‘Werkstress aanpakken met de RI&E’ in de week van de RI&E krijgt u als or-lid tips & trics. Kom ook naar deze workshop op dinsdag 11...

Dilemma na normalisering ambtenaren door dubbele rol overheid

2-05-2018

Het kabinet Rutte II heeft zich op arbeidsmarktgebied vooral laten gelden door het goedkeuren van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De uitvoering van die wet roept nog veel vragen op, zo stelt CAOP-hoogleraar Alexander de Becker...

< Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 >