Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Scholen stappen af van traditionele groepen met juf of meester

21-07-2017

'Zeker 100 basisscholen in het hele land hebben het traditionele schoolsysteem overboord gegooid. Ze laten het lesgeven in vaste groepen los en zijn overgestapt op zogenoemde units. Daarna gaan ze in kleine groepjes aan het werk.' Dit is te lezen in...

Jubileumsymposium van de AGFA

20-07-2017

De AGFA nodigt u graag uit voor het jubileumsymposium op 17 november 2017 (14.00 – 17.00 uur) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.  Een middag waarbij vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sectoren Rijk,...

Paul van der Heijden benoemd op eervolle leerstoel aan Universiteit Gent

20-07-2017

Professor Paul van der Heijden is benoemd op de Leerstoel Marcel Storme aan de Universiteit Gent. De Leerstoel Marcel Storme is een wisselleerstoel aan de rechtenfaculteit in Gent, die uitsluitend wordt toegekend aan een vooraanstaand jurist met...

Gevolgen ontslag bepalend voor hoogte billijke vergoeding

17-07-2017

Wanneer de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld bij een onvrijwillig ontslag, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding ook een 'billijke vergoeding' toekennen. Maar wat bepaalt de hoogte van deze vergoeding? De Hoge Raad heeft onlangs...

In 1 of 2 dagen ‘Genormaliseerd arbeidsrecht’-expert

16-07-2017

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie? Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het in de tweedaagse leergang ‘Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren’ of de gelijknamige...

Aan het werk voor ouderen!

12-07-2017

De Arbeidsmarkt 2023 is een feit. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen hebben ActiZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de...

Van een wet met contractuele trekjes naar een contract met wettelijke trekjes

12-07-2017

Worden ambtenaren gewoon of blijven ze een beetje bijzonder als ze in 2020 onder cao’s gaan vallen? Daarover sprak Barend Barentsen tijdens het openbaar congres over normalisering van de ambtelijke rechtpositie op 22 juni bij het CAOP in Den Haag....

CAOP organiseert gesprek over integriteit op oprichtingscongres Statenlidnu

10-07-2017

Integriteit raakt het dagelijks functioneren van elke organisatie, ook die van de provincie. Reden voor Statenlidnu, de nieuwe beroepsvereniging van de Provinciale Statenleden, om het CAOP een training te laten verzorgen op het gebied van...

Wel of geen belangenverstrengeling nog altijd veelgestelde vraag

30-06-2017

In 2016 gaan de vragen van politieke bestuurders aan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers opnieuw veelal over of er sprake is van belangenverstrengeling. Dat staat in zijn Jaaroverzicht 2016. Bestuurders hebben 65 keer om...

Verslag lunchdialoog ‘Meer jong kapitaal voor onze ouderen’

27-06-2017

Op woensdag 14 juni organiseerden CAOP en SER het lunchdebat ‘Meer jong kapitaal voor onze ouderen’. Tijdens de lunch gingen jongeren met elkaar in gesprek over het werven én behouden van jongeren voor de ouderenzorg. Het filmisch verslag laat...