Zoeken Menu

Nieuwsberichten

Meer focus van politici op kwaliteit openbaar bestuur nodig

21-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden...

Jonge academici analyseren belemmeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt

14-11-2017

De transitie van school naar werk is niet effectief ingericht. Europese landen halen met andere beleidsinstrumenten betere resultaten voor jongeren met een arbeidsbeperking. De meeste nieuwkomers volgen een taalniveau dat niet aansluit bij passend...

Forse verschillen in de doelmatigheid van het gemeentelijke wegbeheer

13-11-2017

Gemeenten verschillen flink in de kostendoelmatigheid van hun wegbeheer. De gemiddelde doelmatigheid bedraagt 78 procent. Veel gemeenten kunnen het wegbeheer op het eerste gezicht nog doelmatiger inrichten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wegen...

Waarom zou je nou wel of niet medezeggenschap in je organisatie borgen?

10-11-2017

De economische crisis, groei van flexibele contracten, matrixorganisatie en de kosten die met medezeggenschap gepaard gaan, worden als redenen genoemd voor het ontbreken van een OR.  Waarom zou je nou wel of niet medezeggenschap in je...

De smaak van succes

7-11-2017

Ondernemingsraden nemen zich jaarlijks een aantal doelen voor. Wat is het recept om de juiste doelen te stellen? En hoe voorkom je dat de voornemens als een plumpudding inzakken? Het is net als bij goede voornemens: hoe concreter ze zijn, des te...

Wat maakt een mbo-school een lerende instelling?

7-11-2017

Het beroepsonderwijs staat in het centrum van de belangstelling, maar de aandacht gaat vooral naar de inhoud van het programma. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs zijn op de achtergrond geraakt. Dit schrijven onderwijskundigen Ellen...

Positieve slotbrief Plasterk over normalisering rechtspositie ambtenaren

1-11-2017

De vakcentrales van overheidspersoneel en de sectorwerkgevers worden formeel geraadpleegd bij concrete aanpassings- en invoeringswetsvoorstellen over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Dat zegt Ronald Plasterk als demissionair...

Een energieke werkomgeving met volwassen arbeidsverhoudingen

25-10-2017

Werken in een omgeving zonder (grote) conflicten. Dat geeft energie. Maar als er wel een serieus conflict ontstaat, raakt dat behalve de betrokken medewerker(s) en werkgever vaak ook de afdeling of organisatie. Dat zorgt voor vervelende gevolgen:...

Regeerakkoord belooft gamechangers in arbeidsmarktbeleid, maar niet in openbaar bestuur

24-10-2017

De potentieel grote veranderingen, oftewel gamechangers, in het nieuwe regeerakkoord zijn vooral te vinden in het voorgestelde arbeidsmarktbeleid. Fundamentele herzieningen zijn vrijwel afwezig als het gaat om de kwaliteit in de publieke sector. Dat...

Leergang Toekomstgericht en Transformationeel Leiderschap in het (Funderend) Onderwijs

20-10-2017

Hoe geeft bestuur en toezicht invulling aan toekomst en transformationeel leiderschap in het funderend onderwijs? Dat is de kernvraag van een serie van 4 interactieve colleges over trends in het funderend onderwijs en de rol van bestuurders en...