Zoeken Menu

OR /net.nl vraag & antwoord

Via OR /net.nl  beantwoordt het CAOP gratis OR-vragen van lezers. Dat gebeurt snel en deskundig, binnen enkele werkdagen.
Maandelijks wordt een aantal van die vragen met antwoorden gepubliceerd OR /magazine (voorheen in Praktijkblad Ondernemingsraad).