Zoeken Menu

Terugblik bijeenkomsten

Expertmeeting ‘Anders werken, anders organiseren'

29 januari 2018 | Steeds meer scholen stappen af van regulier klassikaal onderwijs en kiezen voor nieuwe organisatievormen. Wat zijn hun motieven? Welke gevolgen heeft hun soms radicale switch voor de kwaliteit van het onderwijs? En wat betekent het voor de werkbeleving van het personeel en de invulling van het leraarsvak? Tijdens een expertmeeting op 12 december deelden onderzoekers en onderwijsprofessionals een schat aan informatie en praktijkervaringen.
Lees meer

Seminar ‘Integriteit 2025’

12 december 2018 | Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun medewerkers. Deze toenemende diversiteit veroorzaakt allerlei spanningen, ook op het gebied van integriteit. Tijdens het seminar ‘Integriteit 2025’ schetste hoogleraar Zeger van der Wal  een beeld van de integriteitsvraagstukken die hij op basis van de huidige ontwikkelingen ziet opdoemen aan de horizon.
Lees meer

Expertmeeting ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’

27 november 2018 | Hoe veranderen de arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in het bijzonder in het onderwijs? Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, schetste op 12 december de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken. Een enerverende expertmeeting over waarom het traditionele poldermodel wankelt. En hoe ‘pop-up-vakbonden’ zoals ‘PO in actie’ voor opschudding zorgen door in dat gat te springen.
Lees meer              

Actualiteitencollege Ontslagrecht

10 december 2018 | Heeft een langdurig zieke werknemer het recht om ontslagen te worden? Hoe waterdicht zijn de regels van het cocktailontslag? En welke cadeautjes heeft de Hoge Raad de afgelopen maanden weggegeven? Daarover sprak professor Barend Barentsen tijdens zijn actualiteitencollege op 10 december. Het civiele ontslagrecht verandert ingrijpend en de hoogleraar op de Albeda Leerstoel behandelde enkele ‘highlights’ uit het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab).

Lees meer

De hoogste loonstijging en andere opvallende feiten uit cao-land

21 november 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
In vrijwel alle cao’s van de publieke sectoren staan afspraken over flexcontracten, tijdelijke aanstellingen en/of de beperking daarvan. Veel cao’s bevatten afspraken over vermindering van de werkdruk en de introductie of verruiming van keuzebudgetten. En de meest recent afgesloten cao’s hebben relatief de hoogste loonstijging. Deze en andere opvallende feiten kwamen aan bod tijdens de openbare debat over ‘De stand van zaken in cao-land’ bij het CAOP op 21 november. Het zou best eens een jaarlijkse traditie kunnen worden.
Lees meer

 

25 jaar sectorenmodel

Doelen dichterbij gebracht, maar nog genoeg ruimte voor doorontwikkeling

31 oktober 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Rechtop, hoofd voorover, armen gekruist voor het lichaam staat Barend Barentsen voor de zaal. Een minuut stilte ter herdenking van het sectorenmodel. ‘Het is nog niet helemaal op z’n end, maar het was een succes. Daarom hebben we het na de normalisatie niet meer nodig.’ De hoogleraar op de Albeda Leerstoel heeft weinig medestanders, zo blijkt tijdens het drukbezochte openbare debat over 25 jaar sectorenmodel op 31 oktober bij het CAOP. Andere sprekers praten vooral over de doorontwikkeling van het model en de vraagstukken die daarbij komen kijken.
Lees meer

Expertsessie over lerarentekort en zij-instroom in het primair onderwijs

18 september 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Het lerarentekort in het primair onderwijs gaat zijn tol eisen. In Zaanstad wordt dit najaar  de vierdaagse schoolweek ingevoerd. Ook in veel andere regio’s is het alle hens aan dek. Zij-instroom lijkt een interessante optie om het tekort te verminderen, zowel op korte als lange termijn. Waar wordt het al toegepast? En wat zijn de ‘lessons learned’ uit de praktijk? Hierover ging het op 18 september tijdens de eerste expertbijeenkomst van de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt.
Lees meer

Lessen trekken uit zeventig jaar spraakmakende integriteitsschendingen

10 juli 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Wat wel en niet als integer wordt beschouwd, verandert constant. Wees je als ambtenaar of bestuurder bewust van die maatschappelijke klimaatverandering en ontwikkel er een antenne voor. Dat is een van de lessen die Toon Kerkhoff en Patrick Overeem trekken uit hun onderzoek naar zeventig jaar integriteitsschendingen in het Nederlandse openbaar bestuur. Hun boek ‘In opspraak: leren van integriteitskwesties’ werd op 10 juli tijdens een congres bij het CAOP gepresenteerd.
Lees meer

Lunchlezing ‘Verweesd tussen politiek en bestuur?’

12 juni 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
In de laatste regeerakkoorden wordt met geen woord gesproken over de gewenste kwaliteit van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. Tijdens een lunchlezing op 12 juni bij het CAOP bediscussieert hoogleraar Frits van der Meer de consequenties daarvan. Maakt het ontbreken van een visie eigenlijk iets uit voor het streven naar kwaliteit? En kunnen ambtelijke bestuurders zelf niet in het gat springen om bestuurlijke inertie te vermijden?
Lees meer

Congres ‘Onderwijs aan het werk’

30 mei 2018 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
‘De onderwijsarbeidsmarkt bestrijkt de kinderopvang tot de universiteit. In het boek laten we al die verschillende sectoren in samenhang met elkaar zien.’ Aldus hoogleraar Marc van der Meer over ‘Onderwijs aan het werk - 2018’, dat op 30 mei tijdens het gelijknamige congres bij het CAOP werd gepresenteerd. Veel thema’s uit de omvangrijke publicatie kwamen aan de orde, maar één onderwerp stak tijdens het congres steeds hardnekkig de kop op: het lerarentekort.
Lees meer

Bijeenkomst Vitaal in uniform


20 april 2018 | Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht

Hoe ben en blijf je vitaal in uniform? Zo'n 90 bezoekers van de politie, brandweer, ambulancedienst, defensie en DJI gingen op 20 april aan de slag met dit thema in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het CAOP en APG organiseerden de bijeenkomst om bruggen te slaan tussen de verschillende veiligheidssectoren, die voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Lees meer

Seminar “Kenmerken van integriteitkwesties”

2 december 2016 | 15.30 - 17.00 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Het Centre for Public Values & Ethics van de Universiteit Leiden doet in samenwerking met de Ien Dales Leerstoel en de Albeda Leerstoel onderzoek naar “kenmerken van integriteitskwesties”. Op 2 december van 15.30 tot 17.00 uur organiseren we bij het CAOP een seminar waar we eerste beelden van het (nog niet afgeronde) onderzoek met de deelnemers bespreken. Het onderzoek “In opspraak; Leren van integriteitskwesties” wil lessen voor de praktijk bieden en spitst zich toe op onder meer ‘dubieuze giften en beloften’, ‘belangenverstrengeling en misbruik van  bevoegdheden’, ‘misbruik van publieke middelen’, ‘misbruik van informatie’, ‘wangedrag in privétijd’ en ‘integriteit als bewegend doel’.
Lees meer

Openbaar actualiteitencongres

Wel / niet normaliseren ambtelijke rechtspositie, hoe verder na 25 oktober 2016?

9 november 2016 | 09:30 - 11:30 | CAOP, Den Haag
Zoals het er nu naar uitziet vervolgt de Eerste Kamer op 25 oktober 2016 de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel normalisering ambtelijke rechtspositie. Wanneer het daar wordt aangenomen, verandert de ambtelijke status voor de meerderheid van de ambtenaren in de status van werknemer.
Lees meer

Lunchdebat: ‘De nieuwe ambtenaar balanceert tussen politiek en samenleving’

27 oktober 2016 | 12:30 - 13:30 | CAOP, Den Haag
Over de veranderende plaats en rol van de publieke dienst en het openbaar bestuur in de samenleving sprak professor dr. Frits van der Meer op 27 oktober bij het CAOP in Den Haag. Tijdens dit openbare lunchdebat ging hij in gesprek met het publiek over dit actuele onderwerp. Wat verandert er bij de publieke dienst als gevolg van fundamentele veranderingen in de samenleving en de opkomst van de voorwaardenscheppende staat? Over welke kwaliteiten, vaardigheden en houding moeten ambtenaren dan beschikken?
Lees meer

Klokkenluiders: wat hebben Nederland en buurlanden wettelijk geregeld?

13 oktober 2016
De Wet Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Het ‘Huis’ is officieel geopend op 4 juli. Volgens de wet moeten bovendien alle organisaties waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, een regeling hebben voor het omgaan met meldingen van (vermoede) misstanden. Wat brengt de wet teweeg en hoe gaan andere landen om met deze materie?
Lees meer

Lunchcollege ‘Mensenrechten en ambtenaren’

4 juli 2016 | 12.00 tot 13.30 | CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Wat zijn de gevolgen voor ambtenaren die uit de school klappen over vermeende misstanden op hun werk? Deze vraag stond 4 juli centraal tijdens de CAOP lunchbijeenkomst over mensenrechten en ambtenaren. Professor Alexander de Becker richtte zich daarbij vooral op Britse ambtenaren, die de gevolgen van de impact van de Brexit nog niet kunnen inschatten.
Lees meer

Lunchcollege ‘De effecten van technologische ontwikkelingen op het ambtelijk werk’

15 juni 2016 | ‘Ambtenaar heeft nog tijd om zich voor te bereiden’
Grotendeels automatisch ingevulde belastingaangiften. De politie die op straat met een handheld device direct kentekens kan checken. De Basisregistratie Personen. De effecten van technologische ontwikkelingen op het ambtelijk werk zijn evident. Wat kunnen we nog meer verwachten en hoe gaan ambtenaren daarmee om? Daarover sprak prof. dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel, tijdens een lunchcollege op 15 juni bij het CAOP. Zijn geruststellende boodschap: “De ontwikkelingen gaan minder snel dan gedacht.”
Lees meer

Mobiliteit binnen en tussen sectoren: hoe doen we dat?
Discussiebijeenkomst over mobiliteit en samenwerking tussen sectoren

26 mei 2016 | 14:00 - 19:00 uur | Raadzaal SER-gebouw, Den Haag
Duizenden ontslagen in de thuiszorg. Duizenden ontslagen in de retail. Vele duizenden herplaatsingen bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd signaleren opleiders in zorg/welzijn en onderwijs een toekomstig tekort aan personeel. Ook dreigen tekorten omdat werkgevers behoefte hebben aan andere competenties dan hun huidige medewerkers kunnen bieden, de zogenaamde mismatch.
Lees meer

Ambtelijke kernwaarden en integriteitsdilemma’s in de 21e eeuw

24 mei 2016
Het vak van ambtenaar is prachtig en (tegenwoordig) ingewikkeld. De burger heeft tegenstrijdige verwachtingen van de ambtenaar, variërend van ‘interactief’ tot traditioneel. Ook de discussie over integriteit blijft aandacht vragen. Wat kunnen we leren van de aanpak van Aziatische ‘sterspelers’?
Lees meer

CAOP partner in ReflexLAB 2016: Jonge professionals brainstormen over flexen en ontwikkeling

26 april 2016
Dertig jonge professionals kwamen afgelopen weekend bijeen voor de kick-off van het ReflexLAB. De deelnemers kregen presentaties van experts op het gebied van arbeid en discussieerden in groepjes over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De komende weken bedenken de jonge professionals innovatieve ideeën voor een aantal issues rond flexwerken. In het verslag leest u waarmee de deelnemers aan de slag gaan.
Lees meer

Discussiebijeenkomst Arbeidsvoorwaarden(-overleg) en afschaffen ambtenarenstatus: Hoe verder?

17 maart 2016  | 14.00 - 17.00 uur | Sociëteit de Vereeniging in Den Haag
Aanbeveling advies Borstlap ‘Buitengewoon normale sturing’: Scheid rollen van wetgever en werkgever
Hans Borstlap, voorzitter van de werkgroep die het advies heeft uitgebracht aan en op verzoek van het kabinet, lichtte het rapport ‘Buitengewoon normale sturing’ toe op 17 maart. Het CAOP en de Stichting Albeda leerstoel (SAL) organiseerden een discussiebijeenkomst.
Lees het hele verslag

Inspiratiebijeenkomst
Vakmanschap over de grenzen van uw werkveld

4 februari 2016 | 15.30 – 19.30 uur | Utrecht
De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen veel regelruimte voor professionals. Zodat zij het gewenste maatwerk en kwaliteit kunnen bieden voor burgers, cliënten of leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat de verzakelijking en het rendementsdenken in de zorg, het onderwijs en bij de overheid toeneemt. Veel regels, minder vrijheid en weinig ruimte voor maatwerk. Hoe krijg je als professional in de publieke sector weer ruimte voor je vakmanschap? Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en het maatwerk dat je wilt leveren? Hoe kun je daadwerkelijk doen wat werkt?
Lees meer

Integriteit in het openbaar bestuur: fundament of voor de bühne?

20 mei 2015 |  09:30 - 12:00 uur | Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht (nabij CS)
Integriteitsissues zijn aan de orde van de dag. Politici en bestuurders staan vol in de schijnwerpers, kwetsbaar in een glazen huis. Dat vraagt om volwassen integriteitsbeleid, beschermend tegen missers en voorbereid op incidenten. Maar waaruit bestaat zulk beleid? Hoe wordt het geborgd? En vooral, hoe komt het echt tot leven?
Deze bijeenkomst is op uitnodiging voor bestuurders en volksvertegenwoordigers; stafmedewerkers, griffiers en kabinetschefs; secretarissen en directeuren (allen van provincies, gemeenten en waterschappen).

De cao van de toekomst


23 juni 2015 | 14:00 - 17:30 uur | Raadszaal SER, Den Haag
De Nederlandse publieke sector is sterk aan het veranderen. Trends als digitalisering, robotisering, flexibilisering, internationalisering etc. hebben gevolgen voor het dagelijkse werk, voor de collectieve arbeidsvoorwaarden inclusief de vorming ervan en voor de arbeidsverhoudingen. Er zijn verschuivingen van collectief belang naar individueel belang. Participatiegraad én werkingssfeer van de cao staan onder druk. En bij deze ontwikkelingen zal het niet blijven...
Lees meer

De cao van de toekomst: durf te differentiëren!

25-06-2015 | Raadzaal SER, Den Haag. Hoe behoudt de cao draagvlak in onze dynamische samenleving? Welke trends en uitdagingen zien we en hoe toekomstbestendig is die cao nu eigenlijk? In het kader van haar 20-jarig bestaan, organiseerde CAOP in samenwerking met de Albeda Leerstoel op 23 juni 2015 een bijeenkomst, geheel in het teken van de cao van de toekomst. Ruim honderdvijftig afgevaardigden uit het publieke en private domein lieten zich inspireren en discussieerden. Een impressie.
Lees meer